Mekanizasyon ve tarım - 2


Son yıllarda Tarım ve Hayvancılık ile onların bileşenleri çokça konuşulur oldu. İlgili tüm kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri konuyla ilgili kararlar almaya ve halka duyurmaya devam ediyorlar. Ben de zaman zaman ülkemizin bu önemli konusuna değiniyorum. Geçen yazımda başladığım “Tarımsal Üretim ve Verimlilikte Mekanizasyon’un Önemi”ni bu ya4 - Sınırsız Köy Projesi:

Miras yoluyla arazilerin bölünmesini önleyecek tasarı kanunlaşmış, Arazi Toplulaştırma çalışmaları hız kazanmıştır. Bununla birlikte, toplulaştırma yapılan arazinin büyüklüğü, sosyal ve teknik engeller nedeniyle sınırsız köy projeleri, sanal toplulaştırma gibi ilave çalışmaların yapılması önemlidir.

5- Ortak Makina Kullanım Modeli:

Bu konuda şimdiye kadar uygulanan metotlar; tarımın kendine özel zaman kısıtları, ortalama arazi büyüklükleri ve özellikle çiftçilerimizin sosyal alışkanlıkları nedeniyle başarılı olamamıştır. Fransa ve Almanya’daki ortak makina kullanım modelleri incelenip ülkemize özgü yöntemler oluşturulmalıdır. Müteahhitlik sistemi özel olarak teşvik edilmeli, desteklenmelidir. Bunun uygulaması biçerdöverler için ülkemizde uygulanmaktadır. Yakın geçmişte, Güney Rusya’da bizim girişimcilerimizin biçerdöveri götürerek hasat yaptıklarını bizzat gördüm. Türkiye›de daha erken bu işleri tamamlayan girişimciler gemi ile götürdükleri makinaları ile Rostov bölgesinde ikinci bir iş yapmaktalar. Üstelik Rusya’nın en yeni ve büyük biçerdöver imal eden fabrikasının o bölgede olmasına rağmen.

6 - Akıllı Tarım ve Önder Çiftçi Eğitimi:

Tarımsal eğitimde çiftçi örgütleri tarafından modern tarım teknolojilerinin kullanımına yönelik çiftçi eğitimlerine başlanmalıdır. Bu konuda Almanya’daki Deula modeli örnek alınabilir. Akıllı tarım konusunda Önder Çiftçilerin eğitimi çok önemlidir.

7 - Haksız Rekabetin Önlenmesi:

Sektörde binden fazla firma faaliyet göstermekle birlikte, İtalya hariç öncü Avrupa Birliği ülkelerinde 500-600 firmadır. Sektörün öncü ülkelerinden Almanya’da tarım makinaları endüstrisinde birim firma başına ciro 22 milyon Euro (€), İtalya’da 4 milyon €,  Fransa’da 8,5 milyon € ve İngiltere’de 5.2 milyon € seviyesinde iken Türkiye’de bu değer sadece 1,85 milyon € düzeyindedir. Ülkemizin pazar büyüklüğüne göre oldukça fazla sayıda olan firmaların önemli bir kısmı kaliteden ve teknolojiden ziyade fiyatta rekabeti ön plana çıkarmaktadır. Bu haksız rekabet, faaliyet karlılığını düşürmektedir. Bu da düşük kar marjları ve doğal olarak Araştırma - Geliştirme başta olmak üzere nitelikli teknoloji kullanımını, nitelikli istihdamı, markalaşma ve pazarlama harcamalarını azaltmaktadır. Konunun bir de kayıt dışılıktan kaynaklanan Haksız Rekabet yönü bulunmaktadır.

8 – Desteklemeler:

Ar-Ge destekleri, sanayiye uygulanabilir ve katma değer yaratacak projeler için verilmelidir. Proje ortakları arasında imalatçı firmaların yer alması şartı konulmalıdır. Ar-Ge konularında; kamu, üniversite ve endüstri işbirliğini teşvik etmek üzere çalışmalar yapılmalıdır. Bu konudaki mevzuat; sade, uygulanabilir ve teşvik edici olmalıdır.

9 - Tarım Makinaları Strateji Belgesi:

Dünyadaki ihracattan daha fazla pay alma, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünleri üretmeye ve nitelikli işgücüne sahip bir sanayi yapısına dönüşüm hedefimiz için ortak akılla hazırlanacak bir “Tarım Makinaları Strateji Belgesi”ne ihtiyacımız vardır. Siyaset üstü bu belge ile stratejik hedefler ve bu hedeflere yönelik politika alanları, eylemler belirlenecek; böylece tarımsal mekanizasyona yönelik bütün kısa, orta ve uzun vadeli politikalar zamanında ve kapsamlı bir şekilde düzenlenebilecektir.

Tarımın vazgeçilmez girdilerinden ve ülkemiz ekonomisinin önemli üretim alanlarından birisi olan Tarımsal Mekanizasyona gerekli önemin ve desteğin sağlanması; üretimi ve verimliliği arttıracaktır.

Modern bir tarımsal üretim için tüm çiftçilerimize ve ilgili sanayicilerimize başarılar diliyorum…

Yorum Ekle