İstanbul Kanalı


Kişisel gelişim üzerinde düşünen, bilgi üreten insanlar 'açık görüşlü' olmanın bireyin kendisini hedeflediği yere getirecek unsurlardan biri olduğunu ifade etmektedir.
İstanbul Kanalı projesi bizce insanın açık görüş sınırlarını zorlayan bir düşüncedir. Ekonomi bilimi ihtiyaçları önceliklendirerek gelire göre gidermeye yardımcı olan bir bilimdir. Bir ülke sırasıyla barınma, beslenme, güvenlik, sağlık, eğitim, adalet gibi ihtiyaçları gidermek için adımlar atar. Bir önceki ihtiyaç ortadan kaldırıldıktan sonra diğerine yatırım yapılır.
Güvenlik, sağlık, eğitim, adalet ve asgari altyapı hizmetleri ihtiyaçlarını çözememiş bir toplumun bilimsel olarak etkileri bilinmeyen bir projeyi ele alması doğru değildir.
İçinde bulunulan ekonomik darboğaz içerisinde ihtiyaç duyulan kaynağın bulunması imkansız olan sözü edilen kanal yatırımının uluslararası anlaşmalar noktasında ne olacağı tartışmalıdır.
Çevresel etkileri haliyle çok tartışılmaktadır. Ufacık bir sanayi yatırımı için kılı kırk yaran bir mevzuatımız varken, 'bileşik kaplar' örneğiyle geçiştirilen bir süreç yaşanmıştır.
Gönül isterdi ki; halkın katılımının sağlandığı küresel düzeyde bilim insanlarından da yararlanılarak ortaya konacak bir ÇED sürecinden sonra halk oylamasıyla bu projeye karar verilseydi.
İstanbul Kanalı projesinin olumlu yanları da olabilir ancak önemli olan etkinin her açıdan değerlendirilerek sonuca varılmasıdır. Çok önemli çevresel, ekonomik etkiler bağlamında endişeler vardır. Özellikle deprem durumunda yaşanacaklar tahmin edilememektedir.
Esas enteresanı, sunumlarda kullanılan görsellerde yeni bir Boğaziçi oluşturulacak havası yaratılmaktadır. Dünyada yapılmış hiçbir kanalın etrafından lüks yerleşim yerleri yoktur.
Gayet gürültülü, iç açıcı manzarası olmayan geçiş hatlarıdır.Milyarlarca dolar rant oluşacak diyenlerin sukutu hayale uğraması söz konusudur.
İhtiyaç olsa bu kanal çok önce yapılırdı. Boğaziçi dururken kimse Trakya'nın içine gemiyle girmez.
Bakalım gelişmeler nasıl olacak?

Yorum Ekle