İnternet alan adları


İnternet alan adı (domain name), internet üzerinde bulunan bilgisayar veya İnternet sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan internet protokol (Kısaca “IP”) adresini tanımlayan adlar olarak tanımlanmaktadır.Diğer bir anlatımla, internet ağında bir bilgisayar üzerindeki world wide (www) sitesine ulaşmada, sayılardan oluşan IP numaraları kullanmak yerine bu numaralarla örtüşen ve akılda kalabilen alan adı kullanılmaktadır. 
Bu anlamda, internet alan adını, bir elektronik adres olarak da belirtebiliriz. Bu IP adresi ile, belirli bir ağa bağlı cihazların birbirini tanıması, birbirleriyle iletişim kurması ve veri alışverişinde bulunması sağlanmaktadır.
İnternette, bilgisayar isimlerinin denetimi ve kaydı yerine, merkeziyetçi olmayan bir adresleme sistemi kabul edilmiştir. Bu Alan İsimlendirme Sistemine kısaca DNS adı verilir. Bu sistemde internet alan adaları, birinci ve ikinci derece alan adları  olmak üzere en az iki kısımdan oluşur. Buna göre, “www”den sonra gelen kısım esas bölümü (ikinci derece alan adı), ardından gelen kısım ise, birinci derece bölümü (birinci derece alan adı) olarak kabul edilmektedir. Bu anlamda, birinci kısım site adını ve ikinci kısım ise, alan adının niteliğini gösterir.
Söz konusu birinci derece alan adları da jenerik ve ülke kodu olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan jenerik birinci derece alan adları, alan adının niteliğini göstermektedir. Ülke kodunu içeren birinci derece alan adları ise, alan adının hangi ülke çıkışlı olduğunu ifade etmektedir. 
Bunlardan ilki için  “.com” ticaretle ilgili kuruluşlar ve ikincisi için “”.tr” Türkiye’yi örnek olarak belirtebiliriz.
“tr” uzantılı internet alan adlarının yönetimine ilişkin olarak,  İnternet Alan Adları Yönetmeliği (Kısaca “İAY”) kabul edilmiştir.
İAY’ ne göre, “tr” uzantılı internet alan adlarının yapısı “a.b.tr” ve “a.tr” şeklinde olmak zorunda olup, her iki yapıya özel hususlar ise, bu Yönetmeliğin ekinde düzenlenmiştir.
Başvuruda bulunulabilmesi için bir alan adının “a” kısmının; 
a) Yalnız harfler (a-z), rakamlar (0-9) ve tire (-) işaretinden oluşması, 
b) En az iki en fazla altmış üç karakter uzunluğunda olması, 
c) Tire (-) işareti ile başlamaması ve/veya bitmemesi, 
ç) Yalnızca üçüncü ve dördüncü karakterlerin birlikte tire (-) olmaması, 
d) Başkasına tahsisli olmaması, 
e) Tahsise kapalı adlar listesinde yer almaması gerekmektedir (İAY m.6). 
Gerçek veya tüzel kişiler, internet alan adına sahip olmak üzere başvurabilirler. Kişiler başvuru için, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun internet sitesinde yer alan Kayıt Kuruluşlardan (Kısaca “KK”) birini tercih ederler. Kişiler, tercih ettikleri KK’nın İnternet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurmak suretiyle başvuruda bulunurlar.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca faaliyet belgesi verilen bu KK’lar;  başvuru, yenileme, iptal gibi alan adları ile ilgili işlemlerin yapılmasına aracılık eden kuruluşlardır.
Alan adı tahsisleri, belgeli veya belgesiz olarak iki yöntemle yapılır. Örneğin, alt alan tahsis edilecek taraf ;
“.av” avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık ortaklıkları 
“.dr” tıp doktorları, doktor ortaklıkları 
“.edu” Yüksek öğretim Kurulu tarafından tanınan yüksek öğretim kurumları. 
Halen kullanılmakta olan internet alan adının başkasına tahsisli olmaması için, önceden ilk adımın atılmasında yarar vardır.
Ailenizle esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.

Yorum Ekle