İnşaat sektörü ve ekonomi (2)


İnşaat sektörünün, fiyat ve miktar olarak değil ama önem olarak temel unsurlarından olan Çimento’nun üretim, satış ve ihracat rakamları resmi sınırlamalardan dolayı ancak iki ay sonra kamuya açıklanabilmektedir. Bu nedenle yılın ilk yarısı rakamlarını şimdi verebileceğim.2021 yılı ilk yarısında; çimento üretiminde, geçen yıla oranla %24,7’lik bir artış meydana gelmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde üretilen çimentonun %22,4’ü ihraç edilmiştir.
Bu 6 aylık dönemde; önceki yıla göre iç satışlarda %26, çimento ihracatında ise %12,1’lik bir artış gerçekleşmiştir.
Sektör; yaklaşık %23 büyüme yaşadığı 2020 yılından sonra 2021 yılında da hem pazarın tekrar açılması hem de baz etkisiyle satışlarını artırmıştı.
Ancak Haziran ayından itibaren baz etkisi ortadan kalkmış ve aylık bazda satışlarda düşüş yaşanmıştır.
İLK 6 AYLIK rakamları bir tablo halinde görmek istersek:            
    2020 (ton)        2021 (ton)
Çimento Üretim            29.194.475        36.653.001
Çimento İç Satış        21.953.611        27.659.403
Çimento İhracat            7.331.324        8.217.793
Klinker Üretim            31.389.273        38.462.662
Klinker İhracat            7.860.668        5.421.946
Klinker Stok            3.003.421        3.272.973
Sektörün son 5 yıllık trendine baktığımızda Çimento üretimi ve iç satışında yıllar itibariyle değişkenlik arz ettiğini görüyoruz.
2016 yılı Haziran ayında yaklaşık 76,5 milyon ton olan yıllık çimento üretimi, 2018 yılı ortalarında yaklaşık 84 milyon tona kadar yükselmiştir. Sonra üretimde düşüş başlamış ve 2020 yılı ortalarında ise yaklaşık 56 milyona kadar gerilemiştir. Bunda pandeminin ciddi etkisi olmuştur.
Son bir yıllık süreçte ise tekrar çimento üretimi ve iç satışı yükselme trendine girmiş ve 79 milyon ton civarına ulaşmıştır.
Çimento ihracatı son 5 yılda önce 3,5 – 5 milyon ton/yıl olarak seyrederken, 2018 yılı ortalarından itibaren yükselmeye başlamış ve son 1 yıllık sürede yaklaşık 17 milyon tona ulaşmıştır.
Klinker ihracatı da benzeri bir gelişme göstererek 2016 ortalarında 3,5 milyon ton/yıl iken 2018 yılından başlayarak yıllık 13,5 milyon ton/yıl’a kadar yükselmiş, 2020 sonundan itibaren yıllık bazda düşmeye başlamıştır. Bunda içerideki çimento talebinin yükselmesi önemli bir etken olmuştur.
TÜİK verilerine göre 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde, ihracatımızı (Çimento + Klinker) en çok arttırdığımız ülke İtalya olmuştur. Bu ülkeyi ABD ve İsrail izlemiştir. 
2021 yılı Ocak-Haziran döneminde ihracat yapılan ilk 10 ülkenin sıralaması şöyledir: (Çimento + Klinker) 
6 AYLIK VERİ            
Ülkeler    2021 (ton)        2021 (USD)
ABD        3.516.910    145.693.509
İsrail        1.896.092    72.300.747
Fildişi Sahili    1.141.704    35.165.009
Gana        878.290          27.616.087
Suriye        605.501          27.608.399
Gine        595.893          18.580.915
Haiti        463.649        18.505.134
Kamerun        421.674        13.276.471
Antalya S.B.    420.032        17.638.623
İtalya        346.819        17.103.642
Tüm İhracat    15.427.071    615.126.577
Bu tablonun analizinden şunu görebiliriz. Bir önceki yazımda da belirtmiştim; resmi verilere göre yapılan ihracat karşılığı elde edilen dövize göre, ton başına (Klinker ve Çimento) ortalama gelirimiz 40 dolar civarında olmuştur bunun kilogram başına 4 sent olduğunu görüyoruz. Yani çimento ve klinker ihracatı öne alınacak bir konu olarak düşünülmemelidir. Bunun tek istisnası; uygun hammaddesi olmayan veya yatırım için yeterli kaynağı bulunmayan gelişmemiş ülkelere (özellikle Afrika) klinker ihraç etmektir. O ülkelerde mevcut olan öğütme tesisleri veya az bir döviz ile yapılabilecek öğütme ve paketleme tesisleri ile entegrasyon sağlayan şirketlerimiz var.
2011 yılında 70 dolar civarında olan ton başına fiyatın, 40 dolara kadar düşmesi de üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur.
Gelecek hafta buluşabilmek dileğiyle...

Yorum Ekle