Gümrük Bakanı'nın gümrük antrepoları ve YGM'lere dönük tüm düzenlemeleri iptal edildi


Bir günlük adalet altmış yıllık ibadetten üstündür.” Hz. Muhammed 02 Aralık 2014 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanı bir dizi düzenleme yaparak 2008 yılında yürürlüğe giren YGM ve Antrepo sisteminde değişikliğe gitmişti. Önce YGMlerin işine son verdi. Antrepoları felç etti. Tırlar kilometrelerce kuyruk da bekledi, antrepo maliyetleri arttı. Birçok sorun çıktı. Bunların hepsi ile gümrük müşavirleri yüzleşti, sabırla adalete olan inançlarıyla, düzenlemeleri dava konusu yapıp beklediler. Yüksek yargı önce YGMlere haklarını verdi. O arada yeni düzenleme yaparak antrepolara memur görevlendirdiler. (Yüksek Mahkemenin Sayın Hakimlerinin ifadesi ile yargının çıkardığı hukuki durumu bertaraf eder nitelikte.) 

Yeteri kadar memur da yoktu. Sistem, düzen altüst oldu. Danıştay 15. Dairesi memur bulundurma işini de iptal etti. Gerekçesi ise hak, hukuk, adalet bilmeyenlere tokat gibi. İşlemlerin sorumluluğu tekrar YGMlerde olacak. 2014 yılı sonunda gümrük idarelerine karabulut gibi çöken ve kara gün olarak kabul edilen bir dizi düzenleme ile Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği ve gümrük antrepo sistemi felç edilmişti.
Konuyla ilgili tarihi süreç ve geniş açıklama için bakınız:
*
KIRMIZI ET VE ZEHİRLİ AYAKKABININ FATURASI GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNİN ŞAHSINDA SANAYİCİ VE İŞ ADAMINA KESİLİYOR
http://www.ekohaber.com.tr/ekohaber-ahmet-ozenalp-09-12-2014-yazi_id-21916.html
*
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANININ YANLIŞ
KARARINA DANIŞTAY DUR DEDİ
http://www.ekohaber.com.tr/ekohaber-ahmet-ozenalp-30-12-2014-yazi_id-22037.html
*
YENİ YILA DANIŞTAY KARARI İLE BAŞLADIK
http://www.ekohaber.com.tr/ekohaber-ahmet-ozenalp-06-01-2015-yazi_id-22077.html
*
GÜMRÜK ANTREPOLARININ MEMUR SORUNLARINA BİR DE TEMİNAT SORUNU EKLENDİ
http://www.ekohaber.com.tr/ekohaber-ahmet-ozenalp-31-03-2015-yazi_id-22637.html
*
BAŞBAKANA AÇIK MEKTUP
http://www.ekohaber.com.tr/ekohaber-ahmet-ozenalp-17-02-2015-yazi_id-22326.html
*
ANTREPO DEPOLAMA ÜCRETİ SANAYİCİNİN CANINI ACITACAK
http://www.ekohaber.com.tr/ekohaber-ahmet-ozenalp-16-12-2014-yazi_id-21955.html
KARARIN GEREKÇESİNDEN NOTLAR;
Dava konusu 2014/30 sayılı genelge ile gümrük antrepoları üzerindeki denetim ve gözetim yetkisi ve görevi çerçevesinde bu tarihe kadar antrepolarda görevlendirilmiş memurlar görevlerini yapmaya devam edecek, henüz görevlendirme yapılmamış antrepolarda ise memur görevlendirmesi 31.12.2014 tarihine kadar tamamlanacağı, antrepoda görevli/görevlendirilecek memurların yeni düzenlemeler çerçevesinde ortaya çıkacak sorumluluklarının belirlenmesi ve netleştirilmesini teminen görevlendirmelerde antrepoların sayımı muhakkak surette yapılmaya devam edileceği ve 31.12.2014 tarihine kadar işlemler tamamlanacağı, antrepolara eşya alımında, antrepolardan eşya çıkarılmasında ve antrepodan sevk işlemlerinde sistem (TIR- Transit takip programı, NCTS) üzerinde yapılması gereken işlemler görevli memurlarca yerine getirileceği, görevli memurca antrepoda yapılacak işlemler 2014/1 sayılı İç Genelge belirtilmiş olup bu işlemler gümrük memurlarınca yapılmaya devam edileceğine ilişkin düzenlemelere yer verildiği görülmüştür.
Danıştay On Beşinci Dairesinin yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasına ilişkin olmak üzere dava konusu 2014/30 sayılı genelge ve 2014/1 sayılı İç Genelge tesis edilmiş, her ne kadar 2014/30 sayılı Genelgenin giriş bölümünde anılan yürütmeyi durdurma kararının verilmesi nedeni ile “oluşan yeni duruma göre” genelgede belirtilen şekilde işlemlerin yerine getirileceği, yani bu genelgenin yürütmeyi durdurma kararının bir gereği olarak tesis edildiği belirtilmiş ise de; genelgede yerine getirileceği maddeler halinde belirtilen işlemlerin anılan yürütmeyi durdurma kararının uygulanması niteliğinde olmadığı aksine söz konusu kararın ortaya çıkardığı hukuki durumu bertaraf eder nitelikte olduğu görülmüştür.
Sonuç; bir sürü zaman kaybı, emek, maliyet, stres. Bunların hepsinin sebebi ben yaptım oldu gibi vasat zeka anlayışının sebep olduğu kompleksler. Son okuduğum kitap “Aptalı Tanımak” bu manada enfes bir kitap.
İnançlarla ilgili yazdıklarına rezerv koyduğumu belirtmek isterim.
Ama Celal Hoca nefis bir analiz yapmış. Diyor ki “Akıllı insan problemin çözümüyle ilgilidir. Aptal ise kafasındaki herhangi bir fikri çözüm diye dayatmak ister.” (Aptal kelimesi hakaret olarak değil kitapta olduğu gibi bilimsel manada zekası az olarak kullanılmıştır.)

EKOHABER

Yorum Ekle