Gemi sanayi bölgesi -2-


Yalova Altınova Tersane Bölgesi’nin adını tüm dünyada duyuran çalışmalardan biri de bölge tersanelerinin imza attığı Tip Dönüşüm-Tadilat Projeleri’dir.Söz konusu projelerin büyük bir kısmı enerji gemisi tip dönüşümlerdir. Bölge tersaneleri; gemi inşa ve bakımının yanı sıra kara endüstrisi için gerçekleştirdikleri üretimlerle de son derece önemli projelere imza atmışlardır.

Bölgede, tersanelerin kendi yapılaşma ihtiyaçları ile beraber, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü gibi büyük projeler için imalat yapılmıştır. Tersane Bölgesi, sektörel bazda ihracat bakımından da kendisine önemli bir yer edinmiştir. 2019 yılında bölgeden yapılan ihracatın toplam karşılığı 380 milyon doları bulmuştur. Bu miktar Türkiye’nin toplam gemi inşa ihracatının %25’ini oluşturmaktadır. Tersane Bölgesinin bileşenlerinin hedeflerinden biri; bölgeden gerçekleştirilecek yıllık ihracat rakamını 650 milyon dolara ulaştıracak zemini oluşturmaktır.

Özellikle, ürettiği gemilerle ön plana çıkan bölgeden; Norveç, İngiltere, Hollanda, İzlanda, Almanya, Danimarka, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin yanında; Uzakdoğu ve Güney Amerika ülkelerine de gemi üretimi, dönüşümü ve bakım-onarımı yapılabilmektedir. Genellikle Kuzey Avrupa merkezli firmalara üretim yapan tersaneler; bu firmaların ön koşul olarak ortaya koyduğu, Avrupa Standartlarındaki Çevre Sağlığı ve İş Güvenliği şartlarına tam olarak uyum sağlamanın ötesinde, söz konusu şartları rutin bir üretim prensibi haline getirmiştir.

Bölgede faaliyet gösteren tersaneler tarafından hayata geçirilen ve uzman akademisyenler tarafından yürütülen Yalova Tersaneler Bölgesi Çevre Etkileri Tespit ve Tedbirler Geliştirilmesi Projesi de bu konuya verilen önemi ortaya koymaktadır. Bölge Tersaneleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın benzer amaçlar doğrultusunda hayata geçirdiği TERTEMİZ projesinden 9 ay önce; kendi projesini hayata geçirerek bu konuda bir proaktif yaklaşımını ortaya koymuştur. Firmalar; bu temel çalışmalar yanında, Sosyal Sorumluluk projeleri kapsamında şunları yapmıştır:

-Devlet Hastanesine Termal Kamera

-Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

-Yalova Tersaneler Spor

-Altınova İlçe Devlet Hastanesi

Sonuç olarak; özel sektör girişimcileri ortaklaşarak, Devlete müracaat edip projelerini sunarlarsa, fizibilitelerini doğru yaparlarsa hem kendileri, hem de ülkemiz için çok yararlı sonuçlar elde edebiliriz. Yalova Tersaneler Bölgesi Girişimcileri bunun çok somut bir örneğini oluşturmuşlardır. Günümüzde, sanayi üretimi ve ihracatına şiddetle ihtiyacımız vardır. Döviz ihtiyacımız ve istihdam yaratma mecburiyetimiz ortadadır. Genç işsizliği çok yüksek oranlara ulaşmıştır. Bunu aşacak girişimlere her zaman tüm taraflar olarak katkı koymalıyız. Ülkemizin potansiyeli yüksektir. Gelecek günler mutlaka daha iyi olacaktır.

Yorum Ekle