Gemi sanayi bölgesi -1-


Özellikle 2000’li yılların başlarında denizcilik sektöründeki yeni inşa ve bakım-onarım talep artışı ile birlikte siparişlerin karşılanamaz noktaya ulaşması gerek Türkiye gerekse uluslararası gemi inşaat sektörü açısından yeni bir merkezin kurulmasını kaçınılmaz kılmıştır.Bu dönemde gerçekleştirilen fizibilite çalışmaları sonucunda öne çıkan lokasyon Yalova’ya bağlı Altınova ilçesi sahili olmuştur. Yeni tersane bölgesi için Yalova’nın seçilmesindeki en büyük etken ise bu bölgenin endüstriyel alanlara yakınlığı ve İstanbul-Bursa-Kocaeli gibi metropollerin geçiş güzergahında yer almasıdır.

2004 yılında Yalova Valiliği ve Altınova Kaymakamlığı öncülüğünde bir araya gelen 40 yatırımcı firma ve şahıs tarafından kurulan Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve bağımsız olarak faaliyet göstermek üzere çalışmaya başlayan dört tersane bölgenin yapılanmasında çok önemli rol oynamıştır. Ortak sayısı yıllar içinde meydana gelen birleşmelerle günümüzde 33 olarak şekillenmiştir.

Yalova-Altınova Tersaneler Bölgesi; yer tahsisi dışında hiçbir devlet katkısı olmadan, özel sektör tarafından gerçekleştirilen bir proje olarak hayata geçirilmiştir. Sözünü ettiğim şirket bu yatırımların planlayıcısı, uygulayıcısı ve koordinatörü olarak önemli bir rol üstlenmiştir.

Bu şirket “Yönetici Şirket Modeli” ile alanında bir ilktir. Ortaklarına en iyi koşulları hazırlama çabasını halen devam ettirmektedir. Aynı zamanda bağımsız kurulan komşu tersaneler de şirketin hizmetlerinden faydalanmaktadır. Tamamen özel sektör yatırımlarıyla bugünlere ulaşan Yalova-Altınova Tersane Bölgesi, yoğun çabalarla her yıl daha da gelişmektedir.

Bölgenin kuruluş aşamasında tersaneler tarafından yapılması taahhüt edilen yatırım miktarı 162 milyon dolar idi. Ortak şirketin koordine ettiği bölge tesislerinin yatırım tutarı hâlen 2 milyar doları aşmıştır. Bölgedeki tersanelerin ön üretim ve tedarik ihtiyaçlarını karşılamak üzere planlanan; Yan Sanayi Sitesi’nin birinci etabı inşa edilmiş, ikinci etap ise projelendirilerek inşaat ruhsatları alınmıştır. Diğer önemli bir husus ise koordinatör şirket tarafından bir meslek lisesi ile bir hastane inşa ettirilerek ilgili bakanlıklara teslim edilmiştir. Tersaneler gerek kendi ihtiyaçları, gerekse bölgenin sosyoekonomik ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdürmektedir. Bölge tersanelerinin yeni gemi inşa kapasiteleri de yatırımlara bağlı olarak artışını sürdürmektedir.

Temmuz 2018 itibarıyla, Yalova-Altınova Tersane Bölgesi’nde inşa edilen gemi ve teknelerin toplam sayısı 400’ü aşmıştır. Kapasite kullanım oranı yüzde 25-30 seviyesindedir. Öncelikli hedef; kapasite kullanımını yüzde 75’e, istihdam sayısını 40 binlere yükseltmektir. Bölge tersaneleri; yeni yapım projeleri yanı sıra bakım, onarım ve dönüşüm faaliyetleri açısından dünya standartlarında üretim yapmaya devam etmektedir. Bölgenin sahil yapısı/geometrisi; daha çok sayıda havuzun işletilmesine uygundur. Bölge mevcut kapasitesiyle; bakım, onarım açısından Avrupa’nın merkezi olmaya doğru yol almaktadır.

Bölgede 2008/2019 yıllarında tamamlanan bakım-onarım sayısı 4900’ün üzerindedir.

Bölgenin ilk inşaatının başlangıcında yetkilileri ile görüşülmüş ve ihtiyaçlarının kısa sürede karşılanmasını sağlamak üzere bir hazır beton santralinin bölge içinde kurulmasının uygun olacağında mutabık kalınmıştır. Yapılan görüşmeler sonunda; Bursa Beton A.Ş. kendisine tahsis edilen saha içindeki yere bir hazır beton santrali kurarak, bölgenin tüm beton ihtiyacını anında teslim etmek imkanını sağlamıştır. Konuya devam edeceğim.

Yorum Ekle