Garson krizi ama etkin çözüm!


OLAY Gazetemizin değerli yazarı Mustafa Özdal, ‘’Hizmet sektöründe garson krizi’’ baş­lıklı yazısında, hizmet sektörünün çok ciddi bir krizle, garson kriziyle karşı karşıya olduğunu, köşe yazısında aktardı.Kafe ve restoran işletmecileriyle yap­tığı konuşmalarda, işletmelerinde garson açığı bulun­duğunu, temin etmelerinin de çok zor olduğunu, işe alıp yetiştirdikleri garsonların da başka işleri tercih edip ayrıldıklarını, tüm detaylarıyla önümüze serdi.

Bu yazıyı okurken, her sektörün kalifiye eleman temi­ninde çektiği zorluklar ve bu zorlukları yenmede etkin çözümün ‘’Uygulamalı Meslek Eğitimi’’ olduğu yo­lundaki gözlemlerim önüme serildi ve hemen geçen­lerde UNESCO Derneği olarak belediye başkanını ağırladığımız Almanya’nın Kulmbach kentindeki eğitim düzenini hatırladım. Bir ziyaretimde, Kulmbach Meslek Lisesi müdürüyle yemek yediğimiz restoranda bize hiz­met eden garson hanımı bana tanıştırmıştı, bizim oku­lumuz mezunu diye, kendisi okula devam ederken de hafta son­ları burada stajyer ola­rak çalışıyordu, demişti.

Başkanlığım döne­mimde biz Kulmbach UNESCO Derneği ile, Tophane Meslek Lise­miz de Kulmbach Meslek Lisesiyle kar­deş olmuştuk. Bu ilişki çerçevesinde her yaz iki okul arasında öğrenci değişimi yapılırdı, onların öğ­rencileri Bursa’da, bizim öğrencilerimiz de Kulmbach’ta yaz stajlarını yaparlardı. Bu vesile ile Almanya’daki eği­tim düzenini yerinde görerek öğrenmiştik, çocuklar 8 yıllık ilkokul eğitiminin sonunda başarı seviyelerine göre öğretmenleri diplomalarına “Liseye Gidebilir’’ derse eğitimlerine lise ve sonrasında üniversitede devam ediyorlardı, demezse Meslek Okulunda ilgi duy­duğu alanda eğitim alıp meslek sahibi oluyorlardı. Kentte her alanda çalışan bayan/erkek herkes bu okul mezunuydu.

İşte Mustafa Özdal’ın aktardığı garson krizinin etkin çözümü bu modelde yatıyor, hem de çok kolay ve hızlı bir değişimle. Bu vesile ile Sayın Bursa Valimize, Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Milli Eğitim Müdürümüze ve Sayın BESOB Başkanımıza sesleniyorum, gelin aşağıda önerece­ğim düzeni uygulayabilecek Meslek liseleri ve on­larla kol kola girerek uygulamalı eğitime katılacak kafe ve restoranlar belir­leyin.

Önce bu eğitimin verile­ceği belirlenen meslek lise­lerimize birer garson eğitimi sınıfı eklensin, bu sınıfın öğrencilerine genel eğitim programlarına ek olarak İngilizce dili ve gar­sonluk eğitim programı uy­gulansın, İngilizcede ilerleme olduğunda gar­sonluk eğitimi de yavaş yavaş İngilizce olarak sür­dürülsün.

İlk olarak kentimizde bu uygulamalı eğitim mode­lini tarım alanında başarıyla uygulayan Hamidiye Mes­leki ve Teknik Anadolu Lisesi sınıflarına bir de garson eğitimi veren sınıf eklenerek başlanabilir, bu sınıftaki çocuklara genel eğitim programlarına ek olarak gar­sonluk eğitimi verilir, bu eğitimi alanlar haftanın belirli bir günü bu sisteme dahil olmayı kabul eden restoran­larda garsonluk yaparlar, aynı Kulmbach Meslek Li­sesi’nde uygulandığı gibi.

Bu örnek çalışma doğrultusunda garson eğitimi uygun görülecek başka meslek liselerimize ve resto­ranlara aktarılarak sektörün uygulamalı garson eğitimi işler hale sokulur.

Biliyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Bursa’nın turizm potansiyelini canlandırmak için ciddi adımlar atıyor. Turizmin alt yapısının olu­şumunda yer alan garson eğitimini de bu adımla­rına ekleyebilir, eklemelidir de. Bu eğitimi verecek meslek liseleriyle, özel kafe ve restoranlara ek olarak, belediyenin işlettiği sosyal tesisleri de kol kola sokarak, garson eğitim sisteminin lokomotifi olabilir.

Bu düzen kurulduğunda kafe ve restoranların, gar­son bulamıyoruz, bulduklarımız da, garsonluğu bizde öğrendikten sonra başka işlere kaçıyorlar, yakınmaları da son bulacaktır. Zira kapılarında garsonluk eğitimi alan garsonlar iş istemek için, bekliyor olacaklar.

Önerimin bir güzel yanı da, bu eğitimi vermek için yeni binalar yapmaya gerek olmayacaktır, mevcut meslek liselerine birer sınıf ekleyerek düzen kurulacaktır. Ayrıca bu sistemin işlerlik kazanması, diğer meslek dallarında da kalifiye eleman ihtiyacını karşılamada uygulamalı eğitimin güzel bir örneği ve verimliliği gözle görülür olacak, diğer sektörlerin de dikkatini çekecektir.

Yorum Ekle