sultanbet betbaba tempobet tempobet jeton


sultanbet betbaba tempobet tempobet jeton


Estetik ameliyattan dolayı tazminat


İnsanların bazıları, ister kadın ister erkek olsun, çeşitli sebeplerle bedenlerine (vücutlarına) dövme yaptırırlar.Bu sebepler; özenti, sevdiğini anmak, inanç gibi çeşitli sebepler olabilmektedir. Ne var ki, kimisi de bu dövmeleri zamanla tamamen yok etmeği isterler. 

Bu amaçla da, bedenindeki kalıcı nitelikteki dövmeyi estetik amaçla silmek (yok etmek) için doktora giderek müdahalede bulunulmasını talep ederler.

Kişinin bedenindeki dövmeyi estetik amaçla silmek için müdahalede bulunan doktor, kuşkusuz mevcut dövme izini tamamen yok etmek için tıbbi müdahalede bulunacaktır. 

Doktorun üstleneceği bu görevin, bir cerrahi tedavi olmadığı, güzellik amacı ile insan bedeni üzerinde tıbbi müdahale olduğu duraksama konusu olduğu açıktır. 

Bu durumda, kişinin bedenindeki dövmeyi estetik amaçla yok etmek için müdahalede bulunan doktor, aynı zamanda izi bütünüyle silmeği de üstlenmiş olmaktadır.

Doktorun müdahalesi sonucu dövmenin tamamen silinmesinin gerçekleştiği halde, sağlıklı olmayan ve göze hoş görünmeyen bir ameliyat izi kaldığı olaylar da olabilmektedir. Bu gibi vakalarda, doktora başvuran kişinin, doktordan tazminat isteyip istemeyeceği konusunun hukuki yönden incelenmesi gerekmektedir.

Bir hasta ile onu tedavi eden doktor arasındaki hukuki ilişki vekalet sözleşmesi niteliğindedir. Bu sözleşmenin niteliği gereği, hastanın iyileştirilmesi taahhüdü yer almamaktadır. 

Sonuçta, doktor tıbbi müdahaleden doğan ücrete hak kazanır.

Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeği, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeği üstlendiği sözleşme olarak tanımlanır (TBK m.470). 

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, eser sözleşmesinde sadece bir hizmette bulunmak değil, aynı zamanda “eser” adı verilen bir sonucun da meydana getirilmesi yani, taahhüdü söz konusudur. 

Dolayısıyla, doktorun güzellik amacıyla insan bedeni üzerinde tıbbi müdahalesi bir eser sözleşmesinin konusunu oluşturur.

Doktorun, güzellik amacıyla tıbbi müdahale sonucu dövme izinin silinmesi, eser sözleşmesinin ifasına yönelik olup, olabilecek olumsuz sonuçlardan doktor sorumlu olur. 

Söz konusu olumsuz sonuç, eserde bir ayıp olarak kabul edilip, doktor eserdeki ayıp sebebiyle sorumlu olur (TBK m.474 vd.). 

Bu durumda doktordan hizmet alan kişi, diğer olası seçimlik hakları yanında ve ayrıca genel hükümlere göre doktordan maddi ve manevi tazminat isteme hakkına sahiptir (TBK m.475, 49 vd ile 56).

Sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileklerimizle,

 en içten saygılarımızı sunarız.

Yorum Ekle