Büyükşehir’den, 150 bin TL ödüllü ‘Kentsel Tasarım’ proje yarışması!


Bursa’nın UNESCO tescilli Tarihi Hanlar Bölgesi’ni açığa çıkarmak üzere, kentsel tasarım projesi için yarışma resmen açıklandı.Bursa’nın UNESCO tescilli Tarihi Hanlar Bölgesi’ni açığa çıkarmak üzere, kentsel tasarım projesi için yarışma resmen açıklandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürütecekleri proje sürecinde, bugün ilan edilen yarışmayla elde edilecek ‘kentsel tasarım’ uygulamasıyla sonuca ulaşılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi;

Kentsel tasarıma ilişkin yarışmayı, gerekçe, katılım esasları ve takvimiyle bugün Resmi Gazete’deki ilanla duyurdu.

Katılımda…

Öncelikle;

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı meslek odalarının üyesi olmak, meslekten men cezalısı ve kamu ihalelerinden geçici veya kalıcı yasaklı olmamak gerekiyor.

Danışman ve asil Jüri üyeleriyle doğrudan veya dolaylı bağı olanlar, yarışmaya kabul edilmeyecek.

Proje ekibinde…

Mutlaka, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile peyzaj mimarlığı disipleninin her birinden, en az 1’er kişi bulundurulması isteniyor.

Takvime baktığımızda…

Jüri’nin değerlendirme süreci; 7 Ocak 2021’de başlayacak ve sonuçlar, 15 Ocak 2021’de açıklanacak.

Sergi ve ödül töreni;

23.01.2021’de olacak.

UNESO Bursa Alan Başkanı Neslihan Türkün Dostoğlu, Jüri'ye başkanlığı yürütecek.

Danışman jüri üyeleri arasında…

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan’ı, başta görüyoruz.

Uygulama alanı itibariyle...

Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Kürşat Hasanoğlu da yer alıyor.

Yarışmada;

İlk 3 Derece için...

Birincilik’e 150.000 TL, İkincilik’e 100 bin TL ve Üçüncülük’e 80 bin TL para ödülü konuldu.

Mansiyon kazanan 5 esere, 60 bin’er TL ödüllendirmede yapılacak, ayrıca satın alınmasına karar verilecek eserlere de, 70 bin TL ayrıldı.

Bu arada…

Bursa’da;

Kentsel tasarım ve mimari proje yarışmalarıyla ortaya çıkan bazı uygulamalar, yıllarca tartışıldı.

Tarihi Hanlar Bölgesi için…

Bilimsel yolu;

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş açtı.

Bursa'daki;

Örnek durumla...

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek’in dönemiyle...

Kamusal yönetim-akademik oda İşbirliği bulunuyor.

Yarışmaya;

Katılımcılardan beklentiyle…

Bursa’nın kimliğini güçlendirecek, kentlinin beğenisini kazanacak ve turizme değer katacak sonuç ümit ediyoruz.

Yorum Ekle