Bursaspor’u Değerlendirirken


​Bursa şehrinin en üst markası olan Bursaspor, Bursa şehri insanıyla bütünleşmesinden dolayı, bazı kesimler, taraftarlar, eski Bursasporlu futbolcular, antrenörler, yazarçizerler, diyebiliriz ki tüm Bursaspor sevdalıları Bursaspor adına gün geçmiyor ki değişik ortamlarda olsun, yazılı görsel basında olsun, Bursaspor ile ilgili haber ya da konuşma yBursaspor u yazan, çizen, konuşan, toplumu etkileyebilecek etkin ve yetkin durumdaki akil spor adamlarının kendi yaşanmışlıklarından edindikleri tecrübelerinin, konuya hâkimiyetlerinin kendilerinde oluşturduğu özgüven ile Bursaspor’u değerlendirirken, değişik öngörülerde bulunurlarken! Bugünkü Bursaspor gerçeğini, günümüzün futbolcu profilini, günümüz genç futbolcularının hepsinin ayrı bir birey olduğundan yola çıkarak, bebeklik, çocukluk, ergenlik öncesi, ergenlik, ergenlik sonrası, genç yetişkinlik, orta yetişkinlik ve ileri yetişkinlik, aşamalarının nasıl olduğunu biliyorlar mı? Bu gelişim sürecinin sportif işleyiş ile örtüştürerek takibi ve kaydı sağlıklı yapıldı mı? 

“Oluşabilen olumsuzluklar nasıl giderildi, hepsi ayrı bir birey olan hepsinin dünya görüşü yaşam bicimi sosya ekonomik ve kültürel durumları biliniyor mu? Bu kadar değişik her biri şahsına münhasır özellikleri olan tek ortak paydaları futbol ve Bursaspor olan bu futbolcuların her türlü ihtiyacına dönük çalışmalar ne şekilde yürütülüyor, derinlemesine biliniyor mu? Salt futbol sahasındaki performanslarından, futbola dair yaşamışlıklarından, mevcut konumlarından yola çıkarak bir öngörüde bulunmak sağlıklı olur mu?

Öngörü geliştirmenin temel amacı geleceği kesin olarak bilmek değil, gelecekteki potansiyel gelişmeler için önceden fikri hazırlık yapabilmektir. Bu gün Bursaspor’un geleceği ile ilgili öngörüde bulunmak için tahmini değil, gelecek ile ilgili farklı senaryoların nasıl ve neden ortaya çıkabileceğini bilmek gerekmektedir. Bu nedenle, Bursaspor için öngörünün faydası geleceği ne kadar iyi tahmin ettiği ile değil, yönetim olarak, camia olarak, şehir sosya ekonomik potansiyeli olarak, bugünden geleceğe hazırlanmayı sağlayacak farklı yolların belirlenebilmesine ne tür katkıların yapılmasından geçmektedir. Çünkü,geleceği düşünmeyenler, geleceğe hazırlanamazlar. Ayrıca, sadece geleceğe hazırlanmak için değil, aynı zamanda geleceği şekillendirmek isteyenler için de gelecek ile ilgili akımları anlamak, onların potansiyel etkileri ve değişim süreçleri ile ilgili bilgi ve görüş sahibi olmak büyük fayda sağlar.

Bursaspor futbolu, futbolcusu, kulübü, adına öngörülerde bulunmak için, alan ve içerikleri ile ilgili, bilhassa insan kaynaklarında, liyakat temelli yaklaşımlar ile kapsayıcı, derinlemesine bilimden de yararlanılarak yol haritası çizilmesi, hak hukuk adalet ilkesiyle birlikte Bursaspor camiasına algı ve yönlendirme yapmadan, şeffaf bir şekilde doğru bilgilendirmeler yapmak, Bursaspor’umuza kamuoyunda daha güvenli bakış açısı oluşmasını sağlamaz mı?

Öngörü hiçbir bilimsel dayanağı olmayan afaki, içi boş,  olumlu olumsuz söylemler de bulunarak, kendini garantiye alıp, biri olmazsa biri olduğunda,  ‘’bak ben demiştim’’ deme değildir. Öngörüde bulunmak falcılık değildir. Öngörü, geleceği bilmek değil, geleceği bilimden faydalanılarak yaşanmışlıklardan ders alınarak konjonktüreuygun doğru analizler yaparak bilgiyle anlamayı eyleme dönüştürmeyi kolaylaştırmaktır.

Sonuç olarak, Bursaspor’un yarınının nasıl olabileceğini kestirebilme ve bugünden hazırlık yapabilme öngörüsü, geleceği tesadüflerin akıcılığına bırakarak ilerleme değil, uzlaşma kültürü oluşturularak, anların iyi planlanmasıyla, doğru hamleler ile karar verilip, geleceğe yatırım yapmaktır.  Bunun içinde futbol ile ilgili çok geniş bir alan bilgisine ihtiyaç vardır. Özet olarak. Öngörüyü ilimden bilimden yararlanılarak, süreçteki şeffaf, sorgulanabilir, dürüst, doğru kararlar, doğru hamleler belirler; Başka türlü şapkadan tavşan çıkarmaktır.

Yorum Ekle