Bursa’da 2 ilçeye, ‘arazi toplulaştırma’


Bugün yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararnamesi’yle Bursa’nın 2 ilçesindeki bazı köyler hakkında, zorunlu arazi toplulaştırma kararı alındı.Bugün yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararnamesi’yle Bursa’nın 2 ilçesindeki bazı köyler hakkında, zorunlu arazi toplulaştırma kararı alındı.

Uygulamanın dayanağı…

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce Yürütülen Hizmetler Hakkındaki Kanunu’na dayandırılıyor.

Zorunlu arazi toplulaştırması

“Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “Arazi Toplulaştırması” denilmektedir.” olarak tanımlanıyor.

Amaç olarak…

“Tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanımı sağlamak, üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir.” olarak tanımlanıyor.

Bursa’da, bu kapsama köyleri alınan 2 ilçeden biri de, genelde kentsel gelişimiyle gündeme gelen, ancak kırsal hayatı da bulunan Nilüfer.

Uygulama kapsamında…

Nilüfer’den, Karacaoba, Çatalağıl, Başköy, Konaklı, Gökçe, Çaylı, Büyükbalıklı ve Badırga bulunuyor.

Diğer ilçe olan…

Karacabey’de, Yenikaraağaç, Orhaniye, İkizce, Eskikarağaç, Gölkıyı, Canbaz, Harmanlı, Hüriyet, İnkaya, Karakoca, Muratlı, Seyran, Subaşı ve Taşpınar.

‘Kamu yararı’ görülen bu kararla…

Söz konusu köylerde (yeni statüyle mahalle), zorunlu arazi toplulaştırmasıyla da, verimli sulama; tarla içi geliştirme sağlanacak.

Uygulamaya geçilebilmesinde…

Arazi toplulaştırma kriterlerine uygun olmayan yerler ile teknik olarak arazi toplulaştırma sahasına dahil edilmesi uygun olmayan tepelik, taşlık, çukurluk alanlar ile yoğun sabit tesis bulunan alanlar, kapsam dışında bırakılacak.

Cumhurbaşkanlığı’nın kararnamesi ve amacı…

Bursa’da, tarımsal kimliğin varlığıyla beraber, devlet tarafından gözetilmesi için yürütülen kamusal çaba ve uygulamanın varlığını gösteriyor.

Yorum Ekle