Bumiad ve çevre düzeni planı’na katkı -1-


Dernekler sivil toplum kuruluşlarıdır. Ülkemizin her ilinde yaygın olarak bulunmaktadırlar.Son resmi kayıtlara göre tüm illerimizde toplam faal dernek sayısı 114.551’dir. Bunların üyeleri ise 11.114.918’dir. 1971 yılından beri yani 50 yıldır; Makine Mühendisleri Odası’ndan başlayarak, birçok derneğin üyesi oldum. Yönetim veya denetleme kurullarında, komisyonlarında görev aldım. Bazılarında başkanlık yaptım. Halen birkaç sivil toplum kuruluşunda görevim var. Mezun olduğum Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Bursa Şubesi’nin Başkanlığını yürütüyorum. Bu detayı anlatmamın nedeni; bir ülkenin kalkınmasında, bunu sürdürmesinde ve çağdaş gelişmeleri izlemesinde, dinamik Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) olan inancımdır.
Bursa’daki derneklerden biri de “Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği” BUMİAD’dır. Kuruluş tarihi 29 Mayıs 2009’dur. Derneğin yetmişin üzerinde üyesi var. Kendi üyeleri ve gönüllülerinin katıldığı değişik komisyonların çalışmalarıyla; Bursa, ülkemiz ve yakın ilişkilerimiz olan ülkelerle ortak etkinlikler yapmaktadır. Böylece bilgi akışı sağlayarak her yönden gelişmeye katkıda bulunmaktadır.
Bu çalışma anlayışı çerçevesinde “Sosyal Sorumluluk ve Planlama Komisyonu” Bursa için bir rapor hazırladı. “1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı Raporu” 2020 Eylül ayında tamamlandı.
Komisyonu oluşturan üyeler:
Komisyon Başkanı: Eser Ceyhan – Yüksek Mimar
Komisyon Sekreteri: Filiz Güzel Şen – Yüksek Mimar
Üyeler:
Aziz Akıncıtürk – Mimar
Çağıl Cesur Türkmen – Y. Mimar
Derya Kangal – Mimar
Efsun Dindar – Doç. Doktor Çevre Mühendisi
Ender Karaelli – Çevre Mühendisi
Hüseyin Gürkan – Ziraat Mühendisi
Seyfi Ertan – Yüksek Mimar

Raporun içeriğine gelirsek:
1-KONUT ALANLARI
Gelecek 20 yılda kentin nüfus artışı projeksiyonları ve buna bağlı olarak konut alanları planlaması, 1/100.000 ölçekli planın en önemli kriterlerinden biridir. Doğru planlamalar yapılmadığı takdirde Bursa’nın Kaçak Yapılaşma baskısından kurtulması çok zor olacaktır. Taslak plandaki 4.071.000 kişilik BURSA nüfus tahmini ile önümüzdeki 20 yılda yaklaşık 1 milyon artış beklenmektedir. Bu ise 230.000 konut gerektirmektedir.
Kentsel dönüşüm, kentte yaşayan insanların; depreme dayanıklı sağlıklı yapılarda, sosyal donatıya sahip alanlarda yaşamaları için yapılan bir uygulamadır.
Kentsel dönüşüm yanında, yeni konut alanlarının planda düzenlenmesi doğru ve yerinde olacaktır.
Komisyonun önerisi:
a) Belediyelerimiz kentin dışında yeni yerleşim alanları planlamalıdır. Kent içinde dönüşüm nedeniyle yıkılan binaların yerine, arsa maliyeti düşük yeni planlı alanlarda konut yapılabilir. Böylece kent içinde yıkılan yapıların yeri; yeşil alanlara dönüştürülüp yoğunluk baskısı azaltılabilir.
Yeni yerleşim alanları düzenlenirken imar parseline dönüşecek arazilerin mülkiyeti kamuda olmalı, böylece oluşacak değer artışı kamu tarafından kullanılmalıdır.
b) Kentin önemli işlevlerinden olan çöp depolama alanları, arıtma tesisleri; planda düzenlenmeli, bu tesislerin bugün olduğu gibi konut alanları içinde kalması önlenmelidir.
c) Bugün gelinen noktada, Fay Hatlarının kentin nerelerinden geçtiği bellidir. 1/100.000’lik plana bu hatlar işlenmeli, gelecekteki yapılaşmaların faylardan en az etkilenmesi sağlanmalıdır.
Konuya devam edeceğim. Güzel, huzurlu, düzenli, kaygısız günler diliyorum.

Yorum Ekle