Birleşik kaplar işleyecek


Fizikte birleşik kaplar kuralı ya da yasası var. Kaplar, birleşikse, kapların sıvı düzeyinde fark oluşmaz, su tüm kaplarda aynı düzeyde kalır; düzey yükselir ve alçalırBu fizik kuralı,Cumhurbaşkanının geçenlerde İstanbul Kanalı için yaptığı yorumda kullanmıştı hatırlarsınız. İstanbul Kanalı'yla Karadeniz ve Marmara'nın dengeleneceğini düşünüyor, bizi yönetenler.
Bu fizik yasası, aynı zamanda toplumsal bir kural, bir toplum yasasıdır. 
Günümüzde yerkürede en hızlı hareket eden şey bilgidir, aynı zamanda en hızlı artış sağlayan şey de bilgidir.
Bilgi, çağımızda insanoğlunun hayatını şekillendirmektedir.
Dünya ticareti gümrük tarifeleri, ucuz işçilik, düşük maliyetli enerji v.b. unsurlarla şekillenirken bugün tamamıyla bilgiye dayalı rekabete dayanan bir hale gelmiştir.
Bilgi, bilinç arttıkça çevre ve genel sağlık konularında endişeler artmaktadır. Bu nedenle dünyanın neresine giderseniz gidin temiz hava, toprak, su için insanlar tepkisel yaklaşmaktadır. Artık ne Çin'de, ne Hindistan'da ne de Afrika'da toplum tepkilerinden bağımsız hareket etmek söz konusudur. İnsanoğlu daha iyi şartlarda, daha kaliteli hayatlar yaşamayı istemektedir.
Haberin, bir göz kırpması kadar kısa sürede dünyanın her noktasına ulaştığı günümüzde herhangi bir faaliyetin olumsuz yönleri süratle paylaşılmaktadır.
Gün geçtikçe çok farklı coğrafyalardan, birbirine benzemeyen insanların aynı şekilde düşünmeye başladığı görülmektedir.
Bir anlamda birleşik kaplar küresel düzeyde işlemektedir. Yerkürede davranışsal açıdan bir değerlendirme yapıldığında benzer refleksleri olan tek bir topluma doğru gittiğimiz ifade edilebilir.
Dünyanın hiçbir yerinde keyfi uygulamaların artık geçerliliği kalmayacağı görülmektedir. Birleşik kaplar yasası işleyecektir.

Yorum Ekle