Belediyeler, böyle gitmiyor!


Cumhurbaşkanlığı, devletin hızlandırılması ve verimi artırma gerekçesiyle başkanlık modeline dönüştürüldü, ancak…Devlet hizmetlerinin diğer yarısını oluşturan ve toplumla bütünleşik belediyelere, ayrıca yeni sistem getirilmesi gerekiyor.

İdari yeniden yapılanma ve yürütme işleyişi, mali disiplin ve ana kuralları gösteren yeni imar yasası esasları, mutlak ihtiyaç oluşturuyor.

Edindiğimiz bilgiye göre…        

Merkezi yönetimin topladığı vergi gelirinden, nüfuslarına göre belediyelere gönderilmesinde, performans gözetilecek.

Her belediye, takip eden aylarda ve yıllık dönemde, aylık payların ne olabileceğini ortalama ve tahminen biliyor.

Genelde birbirine yakın seyreden aylık payların, yeni uygulamada aylara göre farklı olabilmesi, azalması sözkonusu olacak.

Denetleyen…

Maliye ve Hazine Bakanlığı olacak.

Dün…

Gündeme düşen bir gelişmeye göre de, belediyeler ve üniversitelerin dış kredileri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nca denetlenecek.

Belediyelerde, görevden alındığı için kurumunu dava eden ve bu süreçte kadrosu değişmediği için atıl durumda aynı maaşı almaya devam eden bürokratlar var.
Kimileri eski görevine dönmeyi, kimleri maaşın karşılığını verebilmek için yeni sorumluluklar verilmesini istiyorlar.

Yeni cumhurbaşkanlığı sistemindeki gibi…

Belediyelerdeki üst düzey bürokratların, belediye başkanının görev süresiyle eş zamanlı olması düşünülüyor.

Bu düşünülürken…

Genel sekreter ve yardımcıları ile başkan yardımcıları düşünülüyor, ancak…

Daire başkanları ve şube müdürlerini de kapsayacak, hukuki altyapısı da sağlam yeni atama-görevden alma esaslarına ihtiyaç bulunuyor.

İmar mevzuatına, silbaştan el atılması gerektiğini söylemiştik.

Nitekim…
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, belediye başkanlarıyla geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir buluşmada, ele alındı.
Yürürlükteki kanun 1985 yılına aitken, kentsel dönüşüm yasası ve imar yönetmeliğinin de çok gerisinde kaldı, ana kanun kimliği de kalktı.

Yorum Ekle