Osmanlı şehzadesi

II. Bayezıd’ın oğlu. 1474 yılında Amasya’da doğdu. Kayseri Sancakbeyliği yaptı. Cem’in yerine Konya Valisi oldu. 917/1511 yılında Konya’da ölen şehzade, Bursa Muradiye’de Şehzade Mustafa Türbesi'ne gömülmüştür. Manisa’da Sultanlar Türbesi, Bursa’daki Hatuniye Türbesi ile, cami ve medreseyi yaptırmıştır.

(KÜTÜK IV. s. 222; SİCİLİ OSMANİ I, s. 46)