Yenişehir ilçesine bağlı eski bir köy

Sultan Murad zamanında İmadbey adını taşıyan köy, Sultan Murad tarafından, İmad Bey aracılığı ile Akbıyık'a mülk olarak vermiş. Akbıyık da tekke­sine vakfetmiştir.

Raif Kaplanoğlu