Bursa'nın eski mahallelerinden biridir

Mahalle, aslında eskiden bir köy idi. Burada Bizanslılar döneminden beri eski bir yerleşim yeri vardı. Pylai veya Vesilicia olarak anılan yerleşim yerinin Çekirge olduğunu tahmin ediyorum. Bu mahalle yakınlarında Pederler Manastırı olarak anılan bir kilise vardı. İnkaya yolu üzerindeydi. Bugün Çekirge Caddesi’nin güneyinde yer alan mahalle, Bursa'nın en lüks ve modern mahallelerinden biridir. Buradaki konutlar, kentin en modern ko­nutları olduğu kadar, yeşillikler içinde olması, diğer bir çekici yanıdır. Mahalle eskiden, Hüdavendigâr ve Murad Mahallesi olarak anılmıştır. Nitekim köy tümüyle Sultan I. Murad’ın vakıf köyüdür. 1895 yılı salnamesine göre Hüdavendigâr köyü olarak anılmıştır. Bu tarihte mahallede 180 hane yaşamaktaydı. Mahallede birçok kaplıca hamamı bulunmaktadır. Ayrıca Sultan I. Murad Hüdavendigâr’ın külliyesi ile Süleyman Çelebi'nin mezarı, Lâmi Çelebi Mescidi de bu mahallededir. Eskiden özellikle yaz mevsiminde, kaplıcalara gelen konuklar nedeniyle mahallenin nüfusu artardı. 1934 Yıllığı’na göre mahallede 17.000 m2’lik bir Çekirge Parkı vardır. Bugün semtte çoğunlukla Bursalılar ile Trabzon göçmenleri yaşamaktadır. "Çekirge, Bursa tarihinin düşünen başı. Sıcak sinesine yüzyıllarca çektiği insanları, topal, kötürüm kabul etmiş, sağlam göndermiştir." Bugün merkez Osmangazi ilçesine bağlı bir mahalledir.

Raif Kaplanoğlu