Uludağ'da bulunan bir köy

93 Göçmenleri tarafından kurulmuştur. Kaynaklarda ve haritalarda geçen bu köy, olasılıkla Soğukpınar köyünün başka bir adıdır.

Raif Kaplanoğlu