Velhasıl Bursa...


Velhasıl Bursa...“Bursa’nın selsebile ihtiyacı yoktur ama, büyüklüğünün eseri olarak eski sultanlar, âyan ve ileri gelenleri selsebil yapıp temmuz ayında tüm susayanlara Uludağ´ın billur gibi, buz gibi âb-ı hayatını dağıtırlar. Su ve havasının güzelliğinden Bursalıların yüzü kırmızıdır. Velhasıl Bursa sudan ibarettir… ”

1640 yılında böyle anlatır Bursa’yı Evliya Çelebi.

Gerçi, Bursalılar’ın yüzü hala kırmızı.

Ama sor bakalım şimdilerde neden kırmızıdır? Trafik, çarpık kentleşme, Bursaspor’un son halleri ve sair nedenlerle mi kırmızıdır acaba?

Su hikayeleri çoktur Bursa’nın; Pınarbaşı suyu, Uludağ yamaçlarından ve tarihin derinliklerinden çıkıyor. MÖ. 202 yılında Kartaca Komutanı Hannibal tarafından kullanıma açıldığını anlatıyor tarihçiler. Pınarbaşı’nda kurulan yapıdan, suyun derine döşenen künklerle evlere dağıtıldığından söz ediliyor çeşitli anı ve araştırma yazılarında. Evden eve geçen künklerde akan o küçük dereciklerin çağıltısını duyan insanlar hala yaşıyor aramızda, onlardan birini dinleyin, gözlerinin nasıl parlayıp, özlemle dalıp gittiğine şahit olun.

Geçtiğimiz günlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi oldukça kapsamlı bir projenin temellini attı. Su fabrikası temeli. Bu projenin dayandığı en önemli unsuru Bursa’nın ‘su rantı’nın Bursa kentine kazandırılacağı şeklinde ifade ediliyor.

Su rantı!!!

Ben ilk duyduğumda kulağımı tırmaladı bu kelime. Bu kadim şehrin en doğal ve gerçek zenginliğini ranta devşirmek (özel sektör tarafından çoktandır devşirilmişti, bundan pay almak diyelim ) bana pek makul gelmedi. Üstelik henüz çeşmelerden akan suyun kalitesi tartışmalı, fiyatı yüksek iken.

Özel sektörde de olsa, kamu yatırımı da olsa su değince göz ardı edilememesi gerekenin bu sulara;  Bursa da yaşayan herkesin doğal ortak olduğu gerçeğidir.

Bu doğal zenginliğin en doğal ve sağlıklı haliyle evdeki sokak çeşmelerindeki musluklardan akmasını sağlamak kamu yöneticilerinin öncelikli vizyonudur.

Aksi taktirde Evliya Çelebi’nin ruhu Bursa’yı özlediğinde, kendi kendine şöyle mırıldanacaktır.

‘Velhasıl Bursa, su fabrikalarından ibarettir.’