Balıkesir escort İstanbul masaj salonuEndüstri 4.0'ın Temel Kavram ve Terimleri (2)


Endüstri 4.0'ın Temel Kavram ve Terimleri (2)SİMULASYON….
Fiziksel dünyanın sanal gerçekliğe dönüştürüldüğü ortam olarak tanımlayabiliriz.
BULUT BİLİŞİM…
Verileri işleyen yazılımların bulut üzerine taşınması ile sistemlerin daha etki yürütebileceği anlaşılmış vaziyette.
Yani evrenin her noktasından bilgi ulaşabilecek. Aygıtlar arasında ortak bilgi paylaşımını sağlayan hizmetlere genel olarak verilen ad da diyebiliriz.
EKLEMELİ ÜRETİM…
Şirketler parçaların prototipini oluşturmak ve üretim yapmak için, üç boyutlu baskıyı kullanacaklar.
Bu yöntemler ilerleyen dönemlerde, özellikle karmaşık tasarımlar gibi alanlarda, özel ürünleri az sayıda üretmek amacı ile yani basit sistemleri üretmek ve sistemi yaygınlaştırmak için eklemeli üretim sistemleri uygulanacak.
ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ
GERÇEKLİK….
Zenginleştirilmiş gerçeklik, gerçeklikten yararlanan sistemler. Depolarda parça seçimi ve mobil cihazları tamirat talimatları göndermek gibi çeşitli hizmetlere destek veriyor.
ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR…
Bu teknoloji, az sayıda üretim hacminden dolayı yüksek maliyete sahip ekipman ve aletlerin üretilebilmesine imkan veriyor.
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK…
Sanal ve fiziksel görüntünün birleştirildiği, giyebilir teknolojiler endüstriyel ortamda kullanılmaya başlanılacak.

NOT. Sevgili okuyucular bütün bu bilgi ve kavramlar sırf endüstri 4.0 ın mantığını öğrenmek için çeşitli dergiler alıyorum ve bu dergilerden derlemiş olduğum fikirler sizler ile paylaştım.
Bu arada bütün gençlere, ingilizceyi çok iyi öğrensinler tavsiyesinde bulunacağım çünkü bütün bu terim ve kavramlar ingilizce anlatılıyor ve okuduğumuz dergiler, öğrendiğimiz bilgiler genel olarak ingilizceden çevriliyor ve anlamını az da olsa yitirebiliyor.
Oysaki çok iyi ingilizce bilenler o dilin mantığı ile konuyu daha da iyi anlayıp kavrayabiliyorlar.