Belediyelere, ‘Cumhurbaşkanı’ reformu!


Cumhurbaşkanlığı’nın teşkilat kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı’ndan alınan belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağladı.Hükümet etme, yürütme yetkisine sahip Cumhurbaşkanlığı, bu doğrultuda ilk kararnamesiyle devletin teşkilat yapısına düzenleme getirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları arasında, artık yerel yönetimler de olacak.
Büyükşehir statüsündeki illlerdeki belediyeler ile diğer il belediyelerindeki belediyeler ve il özel idareleri, bakanlık değiştirdi.
Uygulama için…
İçişleri Bakanlığı’na bağlı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, yeni adıyla Yerel Yönetim Genel Müdürlüğü olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kapsamına alındı.
Önceki mevzuatla…
İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak, yerel yönetimleri denetleyen ve gerek görülen hususlarda da çalışmalar yürüten müfettişlik de, yeniden yapılandırıldı.
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak, belediyelerde mahalli idare kontrolörleri görev yapacaklar.
Ayrıca…
Cumhurbaşkanı’nın başkanlığını yürüteceği ve kendisi tarafından en az 3 üyenin atanmasıyla oluşmak üzere, kurullar getirildi.
Bu kapsamla…
Yerel yönetimler ve yönetilen il ve ilçelerin bugünlerini ele almak ve geleceklerine yön vermek üzere, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu oluşturuldu.
Kentleşme ve yerel yönetim alanında politika ve strateji önerileri geliştirmek en başta olmak üzere, ilkesel ve yönlendirici önem taşıyacak.
Bir başka yenilikle…
Yerel yönetimlerin bağlandığı bakanlığın kapsamına, yine doğru bir adımla milli emlak kurumu da dahil edildi.
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı’ndan; yeni idari yapı statüsüne göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlandı.
Böylece…
Devlete ait arsa ve arazilerin yönetildiği ve değerlendirildiği, belediyelerin de ilişkili olduğu bu önemli kurum da, yerel yönetimlerin bakanlığı yönetimine girdi.
Bugün sözünü ettiğimiz tüm bu düzenlemeler, yerel yönetimleri bağlayan ve ilgilendiren temel mevzuat ve kurumlar, tek bakanlık çatısı altına alınmış oluyor.
Olumlu yeni idari yapılanmaya rağmen…
Daha öncesiyle hizmet kapsamı genişletilen belediyeler için gelirlerini artıracak ve mali güç kazandıracak adım ve gelişme yok.
Sonuca bakarsak…

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle belediyeler için de Ankara merkezli idari yeniden yapılanma getirilirken, aslında olması gereken, şimdi oldu.