izmir escort izmir escort yabancı dizi izle warez script porno izle hacklink shell indir istanbul evden eve nakliyat nakliyat fiyatları kiralık bahis sitesi


Adli sicil ve arşiv bilgilerinin silinmesi


Adli sicil ve arşiv bilgilerinin silinmesiKesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkumiyete ilişkin adli sicildeki bilgiler, aşağıdaki hallerde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır (ASK m.9/1)1
a) Cezanın veya güvenlik tedbirlerinin infazının tamamlanması,
b) Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,
c) Ceza zamanaşımının dolması,
d) Genel af.
Ayrıca; adli sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir (ASK m.9/2).
Arşiv bilgileri ise, aşağıdaki hallerde tamamen silinir (ASK m.12/1):
a) İlgilinin ölümü üzerine,
b) Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkumiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;
- Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle,
- Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,
c) Diğer mahkumiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle.
Aşağıdaki hallerde, adli sicil ve arşiv kayıtları talep aranmaksızın tamamen silinir (ASK m.12/2 - 3):
a) Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkumiyete ilişkin adli sicil ve arşiv kayıtları,
b) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkumiyet kararı.
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün teklifi ve Adalet Bakanlığının onayı ile üç hakimden oluşan bir komisyon kurulur. Bu komisyon, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesiyle ilgili kararları alır
(ASK m.14).
İşlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında 3682 sayılı Adli Sicil Kanununun 8 inci maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasa'nın 76 ncı maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkumiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkeme veya talep edenini bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir
(ASK Geçici Madde 2).
Yürekten esenlikler ve en içten saygılarımızla,

(1)5352 sayılı Adli Sicil Kanunu (Kısaca 'ASK')