USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Prof. Dr. Pala: Aile ve gençlik, bakanlık yerine fon’a emanet!”

Prof. Dr. Pala: Aile ve gençlik, bakanlık yerine fon’a emanet!”
17-11-2023

CHP Bursa Milletvekili  Kayıhan Pala, TBMM’de  faaliyet/ilgi alanına giren çeşitli konuları  kamuoyunun gündemine getiriyor ya da soru önergesi veriyor…

Geçen gün yaptığı basın açıklaması da farkındalık ve kamuoyu oluşturmaya yönelik…

Özetleyecek olursak…

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, 2/1735 esas sayılı, “Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi’ni görüşerek TBMM Genel Kurulu’na sevk ediyor…

Biraz karmaşık bir konu… Teklifin amaçları arasında “Aile kurumunun güçlendirilmesi ile gelecek nesillerin sağlıklı aile ortamında hayata hazırlanması ve toplum refahının devamının sağlanması” yer alıyor…

Amaçların da yer aldığı teklif gerekçesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Aile ve Gençlik Fonu kurulacağı; Fon’un çalışma usul ve esaslarını Cumhurbaşkanı’nın belirleyeceği özel bir yapı oluşturulacağı yer alıyor…

Teklif ile Fondan kaynak aktarımı yapılacak projelere, 5 ayrı bakanlık olan, Hazine ve Maliye, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılarından oluşturulacak bir kurul tarafından karar verilmesi öngörülüyor.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Kayıhan Pala, “Fonun mu, Bakanlığın mı görevi?” sorusunu yönelterek şunları belirtiyor:

“Teklifin gerekçesinde yer alan ‘hali hazırda yürütülen destek programlarının etkililiğinin artırılması, hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması ile aile kurumunun güçlendirilmesine katkı sağlanması’  amacı zaten ilgili Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğundadır…

Bu fonun teklif edilmesi aşamasındaki gerekçelere baktığımızda, bu gerekçelerin aslında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görev tanımı içerisinde yer aldığını görüyoruz.”

BAKANLIK İLE FON MİSYONU ÖRTÜŞÜYOR!

Prof. Dr. Kayıhan Pala bakanlık ile Fon’un amaçlarının örtüştüğüne dikkat çekiyor:

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın misyonu şöyle:

Bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerin korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirmek ve uygulamak.

Vizyonu da şöyle:

Toplumun her bir ferdine ulaşarak etkin sosyal hizmet sunumuyla ülkemizin sosyal kalkınmasında öncü bir kurum olmak.

Dolayısıyla böyle bir fonun kurulması için gerekçelere baktığımızda Bakanlığın kendisini tanımladığı gerekçelerle büyük ölçüde örtüştüğünü görüyoruz.

 O yüzden böyle bir fonun kurulmasına ilişkin gerekçelerin de mevcut Bakanlık yapısı nedeniyle boşa düştüğünü söylemek mümkün. Tabii, burada, çok net şu soruyu yanıtlamak lazım: Bakanlık hangi ihtiyacı karşılamıyor da siz yerine yeni bir fon oluşturuyorsunuz?”.

ORTA VADELİ PROGRAMLA ÇELİŞİYOR

CHP Bursa Milletvekili Pala, Cumhurbaşkanı’nın kamuoyuyla paylaştığı 2024-2026 Orta Vadeli Programda; “Kamu kesimi genel dengesinde yer alan fon ve döner sermayelerin harcama ilkeleri belirlenecek, bütçenin birlik ilkesinin uygulamasının güçlendirilmesine yönelik özel gelir, fon ve benzeri uygulamalar gözden geçirilecektir.” denilmesine karşın bu teklif ile yeni bir fon kurulmasının yanlış olduğuna komisyonda da gündeme getirdi…

Pala’nın görüşü şöyle:

“Mali disiplini bozması ve kaynakların etkin kullanımı ilkesinden uzaklaşılması gibi nedenlerle müstakil bir fon kurulması yerine, ilgili Bakanlığa bütçe içerisinde bir fasıl açılarak söz konusu kaynağın eklenmesinde ısrarcıyız…”

Prof. Dr. Pala, teklifin, gençlerin ne geleceklerine umut ne de yaşadığı sorunlarına çare olabileceğini belirterek, teklifteki aile ile ilgili tanımların eksik olduğunu, kapsamın dar bir şekilde ele alınmasının dışlayıcı olduğuna dikkat çekiyor:

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?