USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Millet İttifakı Ortak Mutabakat Metni'nde ‘Kadın'

Millet İttifakı Ortak Mutabakat Metni'nde ‘Kadın'
01-02-2023

 Millet İttifakı adını alan  Altılı Masa, iki gün önce “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”ni altı parti genel başkanının katıldığı toplantıda açıkladı…

244 sayfadan oluşan metinde 2 binden fazla yeni düzenleme yer alıyor…

9 ana başlık altında 2 binin üzerinde yeni düzenlemeyi içeriyor.

Ana başlıklar şöyle:

“Hukuk Adalet ve Yargı”, “Kamu Yönetimi”, “Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim”, “Ekonomi, Finans ve İstihdam”, “Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm”, “Sektörel Politikalar”,

 “Eğitim ve Öğretim”, “Sosyal Politikalar”, “Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları”…

Mutabakat metninin önsözünde ise şu ifadeler yer alıyor:

“Temel hedefimiz, Türkiye'yi herkesin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdüğü ve sosyal refah standartlarına ulaştığı, kadınların, çocukların, gençlerin ve tüm vatandaşların geleceğe umutla baktığı, toplumsal barış ve huzurun tesis edildiği mutlu bir ülke haline getirmektir…”

Programları, siyasal çizgileri, ideolojileri birbirinden çok farklı altı parti ittifakın asgari müştereklerini oluşturulmuş…

Sosyal Politikalar Başlığı altındaki “Kadın” bölümüne gelince.... 

KADIN, AİLE VE ÇOCUK BAKANLIĞI

Oldukça uzun olan maddeler şöyle:

“•Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını “Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı” şeklinde yeniden yapılandıracağız.

•Kanunlar ve ikincil mevzuatta eşitlikçi dil kullanacağız.

•Kadınların ve kız çocuklarının yasalarla güvence altına alınmış haklarını, aile içinde de koruyacak, ailede sorumlulukların her iki cins tarafından paylaşımını destekleyecek çalışmaları yürüteceğiz.

•Eğitim müfredatına ilkokul birinci sınıftan itibaren insan hakları, kadın-erkek eşitliği, aile yaşamı ve aile içerisindeki rollere ilişkin dersleri koyacağız.

•Yazılı ve görsel basında cinsiyetçi söylemlerin önüne geçmek ve konuşma dilinde cinsiyetçi söylemlerin ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

•Yaşam alanlarını, şiddet dili ve görsellerinden arındıracağız.

•Cinsiyet eşitliğini esas alarak parlamento, yerel yönetimler, siyasi partiler ve kamu kurumlarında kadınların karar ve yönetim süreçlerine katılımını destekleyecek, kadın temsilini artıracak, kadın haklarının korunmasını öncelikli tutan bir politika izleyeceğiz.

•Cinsiyet eşitliğine duyarlı aktif işgücü politikaları, uyumlu eğitim sistemi ve teşvik mekanizmalarıyla kadınlara yeni, nitelikli ve kayıtlı iş imkanları oluşturacağız.

•Eşit işe eşit ücret ilkesini hâkim kılacağız.

•Uluslararası standartlara uygun olarak çalışma hayatı ve özel hayat dengesinin kurulmasını sağlayacak tedbirleri alacağız.

YAŞLI ENGELLİ BAKIM HİZMETLERİ / KREŞ, OKUL

•Yaşlı ve engelli bakımı hizmetlerinin etkinliğini artıracak, nitelikli, güvenli ve yakın mesafede kreş, tam gün ya da okul sonrası eğitmenli aktivite merkezlerinin hizmetlerini artırıp, yaygınlaştırarak kadınların işgücüne katılımını artıracağız.

•Kadını istihdamda tutacak esnek ve hibrit çalışma modellerini sosyal güvenlik sistemi ile uyumlu adil ve güvenceli bir sistemle düzenleyecek; kadınların çalışma şartları, ücret, izin, tazminat ve iş güvenliği gibi konularda güvende olmalarını sağlayacağız.

•Doğum iznine ayrılmış ve kanuni süre içinde işine dönememiş veya işinden ayrılmak zorunda kalmış kadınların ileri yıllarda yeniden iş hayatına dönmeleri halinde istihdam eden kurum ve kuruluşlara teşvik vereceğiz.

İŞE ALIMLARDA CİNSİYETÇİ SORULAR KALDIRILACAK

•İşe alımlarda cinsiyetçi soruları kaldıracağız.

•Mevzuat boşluklarını gidererek ve etkili denetimlerle kayıt dışı istihdamdaki kadın oranını düşürecek, sosyal güvenlik kapsamındaki kadın oranını yükselteceğiz.

•Kadın istihdamını destekleyecek meslek edindirme, dijital ve teknik beceri eğitimlerini çeşitlendirecek ve yaygınlaştıracağız.

•Hayat boyu eğitim programlarıyla kadınlara geleceğin becerilerinin kazandırılmasını sağlayacak, eğitimlere fiziki katılım imkânı olmayan kadınlar için çevrimiçi eğitimlerin yaygınlaştırılmasını sağlayacağız.

•İŞKUR’un ve Özel İstihdam Bürolarının danışmanlık hizmetlerini kadınların kolayca erişebileceği bir hale getirecek, bu kurumların işe yerleştirme kapasitelerini güçlendireceğiz.

CAM TAVAN VE İŞYERİNDE MOBİNG

•Cam tavan (terfi engelleri) sorununun aşılması adına gerekli düzenlemeleri yapacağız.

•Çalışma hayatında kadınların karşılaştıkları mobbing uygulamalarıyla (sözel, fiziksel ve psikolojik taciz) etkili biçimde mücadele edecek, kadını koruyacağız.

•Kadınların finansal, dijital ve mevzuat okuryazarlığını artıracağız.

•Girişimcilikle ilgili sağlayacağımız destekleri ve teşvikleri kadınlar lehine olacak şekilde güçlendirerek ve farklılaştırarak kadın girişimciliğinin önünü açacağız.

•Kadınların hem geçimlik tarım hem de verimlilik ve yenilikçiliğe dayalı yeni tarımda daha fazla yer almasını sağlayacak teşvikler vereceğiz.

•ILO 193 Sayılı Kooperatiflerin Teşvikine İlişkin Tavsiye Kararı’nı dikkate alarak; kooperatif tipinden bağımsız olarak tüm kooperatiflerde kadınların güçlenmesini sağlayacağız.

•Mikro kredi, fonlar, melek yatırımcı ve uygun koşullu diğer finansal kaynaklara erişim konusunda kadınlara rehberlik hizmeti vereceğiz

•Kırsal kesimde yaşayan kadınlar için yöre ihtiyaçlarına göre beceri kursları düzenleyerek ve yöresel ürünlerin pazarlanması amacıyla gerekli mekânları sağlayarak kadınları üretime yönlendireceğiz.

•Kamu alımlarını kadın girişimcilerini desteklemede etkili biçimde kullanacağız.

•İlham veren başarılı kadınları ön plana çıkaracağız.

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ

•Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında kadınların doğum öncesinden başlayıp yaşamlarının sonuna kadar sağlık  izlemlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeler yapacağız.

•Sağlık merkezlerinde kadın sağlığı, üreme sağlığı, aile planlaması, kadın hastalıkları konularında düzenli aralıklarla eğitimler vereceğiz.

•Engelli kadın ve çocuklara sağlık hizmetlerini ücretsiz, ihtiyaç halinde yerinde vereceğiz.

•Ergenlik çağına giren kız çocuklarının rahim ağzı kanserini önleyen HPV aşısı da dahil olmak üzere, tüm önleyici sağlık hizmetlerini ücretsiz sunacağız.

•Kadınların yalnızca beden sağlığı ile alakalı değil ruh sağlığını da önceleyen sağlık politikaları geliştireceğiz.

•Kadın Veri ve Bilgi Sistemini hayata geçirecek, bölge ve demografik yapıyı da dikkate alan ‘’risk haritaları’’ hazırlayacağız.

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELEDE ÖNLEME, KORUMA, KOVUŞTURMA VE DESTEK POLİTİKALARI

•Kadına Yönelik Şiddetle Toplumsal Mücadele Seferberliği başlatacak, şiddetin her türüyle ilgili “Önleme, Koruma, Kovuşturma ve Destek Politikaları” başlıklarında etkin çözümler uygulayacağız.

•Kadına yönelik şiddetle etkin şekilde mücadele edecek, şiddetin önlenmesi adına uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat hükümlerini etkili şekilde uygulayacağız.

•Kadına yönelik şiddeti önlemek için cezaların caydırıcı olmasını sağlayacak, cezaların seçenek yaptırımlara çevrilmesini engelleyecek, kadına şiddet fiillerine uygulanan indirim nedenlerini yeniden düzenleyecek ve bu fiiller için verilen ceza hükümlerinin derhal infazını sağlayacağız.

•Kadına yönelik şiddet davalarına bakan özel yetkili mahkemeler ve Yargıtay’da ayrı bir ceza dairesi kuracağız.

•Şiddet mağduru kadınların hukuki süreçlerde mahremiyetlerini koruyacak, tekrar mağdur edilmelerini önleyeceğiz.

•Valilik, kaymakamlık ve belediyeler nezdinde ‘’Kadın Hukuk Danışma Birimleri’’ kuracak, ilgili kurumlarla iş birliği için gerekli mekanizmaları oluşturacağız.

•Barolarda Kadın Hakları Merkezi kurulmasını teşvik edeceğiz.

•Tüm savcı, hâkim ve adli kurumlarda çalışanların, kadına yönelik şiddet konusunda özel eğitim almasını, her polis karakolunda en az biri kadın olacak şekilde ev içi şiddet konusunda eğitim almış ekipler bulunmasını sağlayacağız.

•Mahalle bazlı takip sistemi ve sosyal hizmet uzmanları aracılığıyla aileyi çok yönlü destekleyecek, kadın yoksunluk ve şiddet ihtimalini önceden tespit edecek, gerekli önlemleri alacağız.

• Şiddet mağdurlarını, bürokrasiye takılmadan, hızla koruyucu tedbirlere ulaştıracak ‘tek kapı sistemi’ni hayata geçireceğiz.

•Şiddet vakalarının tespiti ve bildiriminde hastaneler, aile hekimlikleri, okullar, barolar, sosyal hizmet merkezleri ve kolluk güçlerinin iletişim ve iş birliği içinde çalışmasını sağlayacak sistemi kuracağız.

ŞİDDET MAĞDURLARINA DESTEK

•Kadın Hukuk Danışma Birimleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, sığınma evleri, cinsel şiddet kriz merkezleri ve 7/24 çalışan, hizmet kapasitesi artırılmış, kullanıcı dostu, çok dilli, daha hızlı ve etkin bir “alo şiddet” hattı uygulamasıyla kadına yönelik şiddete karşı kurumsal bir mücadele ağı oluşturacağız.

• Sığınma evleri başta olmak üzere şiddet mağdurlarına hizmet sunan birimlerin hizmet kapasitelerini geliştirecek, bu birimlerde engelli kadınlar konusunda deneyimli personel çalıştırılmasını sağlayacağız.

•Şiddet mağduru, sosyal destek alan yoksul kadınlar ve çocuklara psikolojik ve psikososyal desteklerin yanı sıra taşınma ve ev kurma desteği verecek, çalışmayan kadınların iş bulmalarını sağlayacak mesleki eğitim imkanı sunacağız.

•Kadını şiddete karşı önleyici ve eğitici eğitimlerin ilkokuldan başlayarak verilmesini sağlayacağız.

•Sokak aydınlatması, ulaşım mesafesi, sabit ve hareketli kameraların artırılması ve benzeri uygulamalarla kentlerimiz kadınların güvenle yaşayacağı hale getireceğiz.

•Temel ihtiyaç olan kadın hijyen ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltacağız.

•8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kamu ve özel sektörde çalışan kadınların idari izinli sayılmasını sağlayacağız.”

 SÖZLEŞMENİN RUHU

Gerek İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gerekse CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar oldukları takdirde İstanbul Sözleşmesi’ni imzalayacaklarını defalarca söylemişti…

Ortak metinde İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden imzalanacağına dair bir maddenin olmadığı da eleştirilen konular arasında…

Öte yandan İstanbul Sözleşmesi’ni defalarca okuyan ve Sözleşme’nin hazırlık aşamasındaki uzmanlardan olan ve sözleşmenin denetim organı olan Uzmanlar Grubu’nun (GREVIO) Başkanlığını da yapan Prof. Dr. Feride Ateş’i Bursa’ya geldiğinde birkaç kez dinleyen biriyim…

Mutabakat metninde adı geçmese de sözleşmenin ruhu olarak tanımlanan “Önleme, Koruma, Kovuşturma ve Destek Politikaları” yer alıyor…

 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?