Kentsel dönüşüm alanlarına, ‘Değer Artış Payı’ muafiyeti!


İmar değişikliğinde değer artış payı yani rant vergisi başlatan hükûmet, torba kanunla çıkardığı uygulamaya, bugün yönetmelik çıkarttı.İmar değişikliğinde;

Değer artışı payı...

Yani;

Rant vergisi başlatan hükûmet...

Torba kanunla çıkardığı;

Uygulamaya...

Bugün;

Yönetmelik çıkarttı.

Yıl içerisinde…

Torba kanuna iliştirmeyle;

Parsel bazında…

Nüfus, yoğunluk, kat adedi ve yükseklik artışlarına neden olabilecek yeni imar değişikliği uygulamalarına yasaklama getirilmişti.

Birden fazla parsellerden oluşan;

Ada bazında…

İmar değişikliği kararlarında ise, rant vergisi anlamına gelen, yani devlete gelir kaydedilmek üzere, ‘Değer Artış Payı’ alınmaya başlanmıştı.

Torbaya yürürlüğe konulan…

‘Değer Artış Payı’ uygulaması;

Bugün;

Resmi Gazete’deki yayınlanla…

Yönetmeliğe kavuşturuldu.

‘İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkındaki Yönetmelik’, torbadan yönetmeliğe dönüşümü sağladı.

İncelediğimizde…

Çelişkiyle karşılaştık.

Torbayla…

İmar Kanunu’na konulan ek madde…

Parsel bazında, farklı yoğunluk artışlarına neden olan imar planı değişikliklerinin yapılamayacağı, açıkça belirtiliyor.

Değer Artış Payı’na ilişkin…

Yönetmelikte ise;

Değer artış payına konu olacak plan değişiklikleri’ başlığında ise, ‘Parsel bazında fonksiyon değişikliği’ hükmü yer alıyor.

Parsel bazında fonksiyon değişimine neden olabilecek imar değişikliği yasak, ama yönetmeliğe göre, yapılıyor.

Tam izahlı…

İstisnai durumlar, belirtilmiyor.

Bu arada…

Yönetmelikte;

Dikkati çeken…

İlgili torba kanununda düşünülmeyen; olumlu bir esas uygulamasının, yönetmeliğe iliştirildiğini gördük.

Kentsel Dönüşüm Kanunu’na göre…

‘Riskli Alanlar’ ve ‘Rezerv Alanlar’ tanımına giren yerler ile dönüşümde 1.5 emsale kadar olan durumlar, Değer Artış Payı’ndan muaf tutuldu.

Yorum Ekle