Sanayileşme insansız olmuyor


Sanayileşme insansız olmuyorBursa ülkemizin sanayi merkezi. Sanayide yaşanan gelişmelerin şehrin yapılaşması üzerinde etkilerini hissetmekteyiz. Bursa sanayi kabuk değiştirirken Bursa' da bunun yansımalarını yakından görmekteyiz. Sanayinin desantralizasyonu gerçekleşmektedir. Şehir içinde kalan fabrikaların kapanarak yerlerine ticari ve konut yatırımlarının yapıldığına şahit olmaktayız. Mevcut sanayinin ve ileri teknoloji üretimlerin yapılacağı endüstriyel tesislerin şehrin dışında planlandığı görülmektedir.
Şehrin batısının sanayinin yeni adresi olarak belirlendiğini biliyoruz. Önümüzdeki süreçte şehrin batısında binlerce işletmenin hayata geçeceğini görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde yeni oluşan bu sanayi merkezi için toplu taşımanın ivedilikle planlanmasını önermiştik.
Bu noktada bir önemli hususa da dikkat çekmek istiyoruz. İleri teknoloji yatırımlarının gerçekleştirilmesi düşünülen böylesi sanayi bölgelerinin gelişmesi için sadece bina, makine ve teçhizat yatırımının yapılması yetmeyecektir.
Ülkemizin yetiştirdiği nitelikli insan kaynağının da burada çalışması gerekecektir. Bu nedenle şehrin dışına çıkarılan bu tesislerde çalışacak personele büyükşehirlerin sunduğu sosyal imkanların tanınması ihtiyacı doğacaktır.
Bu sorunun çözümü için şehrin yeni gelişen bu bölgesinde çok iyi bir şehir planı yapılmalıdır. Plana leke atılarak konut, sosyal donatı alanı işaretlemekle bu sağlanamaz.
Doğayla uyumlu, özel mimarisi olan yatay ve dikey yerleşimi birlikte içeren herkesin oturmak isteyeceği bir cazibe merkezi yaratılmalıdır. Nitelikli işgücünü bu bölgede istihdamı amaçlanıyorsa Bursa' nın batısında bu amaca uygun konut planlaması yapılmalıdır.