USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Eğitim tarihimizde Bursa modeli (3)

20-03-2023

İlk Özel Türk Okulu: Bizim Mektep, 1918 yılında ülke­mizdeki ilk özel Türk okulu olan Bizim Mektep Maksem caddesinde açıldı, sonra Bursalı Şefik caddesinde, fabrika­tör Osman Fevzi Efendi’nin köşküne taşınan okul, kız ve er­kek öğrencilerin bir arada eğitim gördüğü ilk eğitim ku­rumu oldu. Okulun kurucusu Zehra Budunç, Cumhuriyet’ten önce bir okul açmaya karar verdi ve kar­deşi Nazike hanımla birlikte açtı. Bursa’nın Yunan işgali sü­recinde Bizim Mektep kapalı kaldı. Lozan Antlaşmasından sonra tekrar açılan okuldan Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, edebiyat eleştirmeni Orhan Burian burada eğitim aldı. Bursalı karikatürist Cemal Nadir de bu okulda okumuş, daha sonra hem müdür yardımcılığı, hem öğretmenlik yapmış.

Bursa TED Koleji, 1928’de Türk Maarif Cemiyeti Lisesi olarak açıldı, 1949’da kullandığı binayı Kız Lisesi açılmak üzere devlete bağışladı. 2001 yılında Bursa TED Koleji ola­rak yeniden açılan okul bugün Türki­ye’nin dört bir ya­nında hizmet ver­meye devam ediyor.

Namık Sözeri Li­sesi, 1938 yılında Na­zım Yücelt’in “Özel Yeni Okul” adıyla kur­duğu ama bir yıl sonra ekonomik ye­tersizlikler nedeniyle kapatmak üzereyken İhsan Çizakça ve eşi Süheyla Çizakça’nın satın aldığı Özel İhsan Çizakça Lisesi, 1963 yılında iki ilkokul öğretmeni Sevim Er­tekin ve Mefharet İnal tarafından kurulan İnal Ertekin Okul­ları, 80’li yıllarda dershane olarak eğitim hayatına başlayan Tan Okulları, 90’lı yılların sonunda açılan Özel Emine Örnek Okulları, 2000’li yıllarda kurulan Şahinkaya Koleji.

Kimi kendi adını alan kimi de uzun yıllardan beri Bur­sa’nın eğitim tarihine katkıda bulunmak için çalışan okul­lardan bazıları ise, Mavi Dünya Koleji, Tunçsiper Okulları, Sı­nav Okulları ve Çakır Okulları örnek olarak gösterilebilir. Doğum yeri Bursa olmayan ama yine de Bursa’nın gelece­ğine katkıda bulunan okullar da var, Final Okulları, Bahçe­şehir Okulları, Okyanus Koleji, Bilfen Okulları, Uğur Okulları, Doğa Koleji, Mektebim Okulları, Öncü Okulları.

Tarihinde Bursa’ya farklı alanlarda hizmetler vermiş ol­duğu halde bugün eğitim yuvası haline dönüşmüş okullar da bulunuyor. 19.yüzyıl ortalarında başla­yan, ülkenin devlet eliyle endüstrileşmesi çabaları­nın bir ürünü olarak 1852’de kurulan Fabrika-i Hümayun gibi. Sarayda kullanılacak ipek halı ve kumaşlar için iplik üreten, geçmi­şinde dönemin önemli devlet adamlarını, Avrupa sarayla­rındaki soyluları giydiren fabrika, 2010 yılından itibaren Türkiye’nin ilk tasarım meslek yüksekokulu olarak hizmet veriyor. Üç haftadır sizlere, bugün Bursa’mızın gerek sos­yal, gerek ekonomik hayatını şekillendiren resmi ve özel okullarımızı, özellikleriyle değerlendirmenize sundum. Bursa bugün çok yönlü bir kent, evet tarihsel olarak bir ta­rım ve ticaret kenti, ama büyük patlamalarla büyüyen bir sanayi kenti de. Doğa ve tarih hazineleriyle de bir turizm kenti. Bu kadar geniş çalışma alanlarını dolduracak, işlete­cek, canlı tutacak kaliteli çalışanlara gerek duyduğu tartışı­lamaz, tabii paha biçilmez bu hazinelerinin büyük titizlikle korunması gereği de…

İşte o kaliteli çalışanları üretecek değerli eğitim kurumla­rımızı, verebildiğim bilgiler doğrultusunda sizlerin değer­lendirmenize sunuyorum…

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?