USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Yüksek kaliteli eğitim eşittir yüksek kaliteli yaşam

01-08-2022

Aynı zaman dilimi içerisinde üniversite seçme ve yerleştirme sınav sonuçları da açıklandı ve yaklaşık 100 bin öğrencinin sıfırı çektiğini okuduk.

Bu konu ile ilgili haberlere bakarken bir eğitimci “İki soruya doğru cevap verebilen bir öğrenci yükseköğre­nim kurumlarında kendine yer bulabiliyor, bu ne menem çelişkidir diye?” diye endişesini dile getiriyordu.

Plağı tersine çevirdi­ğimizde ise ülkemizde tarım başta olmak üzere pek çok alanda üretim yetersizliği ger­çeği ile karşı karşıya­yız.

Bu üç konuyu alt alta topladığımızda ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor.

Birincisi üretmeye ihtiyacımız var, ikincisi kalkınabilmemiz için teknolojik üretime ihtiyacımız var, üçüncüsü ise eğitimde de yetişmiş iş gücüne ve ileri beyin gücüne ihtiyacımız var.

Aslına bakacak olursa her alanda durum böyledir.

Tıpkı spor alt yapısını oluşturmadan herhangi bir spor dalında dünya çapında sporcular ve başarılar bek­lemenin eşyanın tabiatına aykırı olduğu gibi.

Üretimde yüksek teknoloji ihracat beklemek için eği­timde kalite ve okullarımızda yetişen bilgili gençlere şiddetle ihtiyacımız var demektir.

Tamam, devlet Ar-Ge ve Ür-Ge birimleri için teşvik veriyor, bugün geçmişte olmadığı kadar Ar-Ge ve Ür-Ge birimleri oluştu ama atladığımız bir şey var…

Örneğin tıp fakülteleri öğrenciler tecrübeli hocalar, profesörler ve öğretim üyeleri ile adeta Ar-Ge yapar gibi kendi içinde ve tatbikat ile nasıl ki doktor yetiştiri­yorlar ise diğer bütün fakültelerimizin de ama hangi dalı olursa olsun bilim insanı yetiştirmeleri gerekmek­tedir.

Aklımıza gelebilecek her alanda bu uygulanmalıdır. Bir toplum ancak yetişmiş ve kaliteli iş gücü ile refaha kavuşur, bunun başka yolu çok zor ve hatta yok gibi.

Son söz olarak üniversitelerden yüksek kalitede eği­timli eleman yetiştirmeden yüksek ve üstün kaliteli ih­racat ve hizmet sadece endüstride değil, hukukta, sağlıkta, eğitimde yani kısacası hiçbir alanda yakalaya­mayız.

Yüz bine yakın öğrencinin lise eğitimini alıp da sıfır çekmesi, sadece sıfır çekenlerin değil hepimizin mese­lesi bence.

Yüksek kaliteli eğitim eşittir yüksek kaliteli demok­rasi ve yaşam.

Saygılarımla.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?