USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Yeni yakıta ihtiyaç var

24-10-2022

Ekonomik gelişmeler durduk yerde olmaz, bir tabana ihtiyacı vardır. İnsan kaynağı, doğal kaynak, tüketim sevi­yesi, ulaşım imkanı, alım gücü, teknolojik gelişmeler gibi etkenler olmadan ge­lişme sağlanamaz.

Gelişme dediği­mizde mevcudun ko­runması veya nüfus –enflasyon artışına bağlı olarak yaşanan genişlemeyi anlamı­yoruz. Gerçek bir bü­yüme dramatik ölçüde değişikliğe neden olan bir gelişmedir.

Günümüzde bazıları “Yıkıcı Teknolojilerin” sağlayacak­ları dönüşüme bağlı gelişmenin geleceğini savlamakta­dır. Diğerleri parasal genişlemeye bağlı gelişmenin devam edeceğini ifade etmektedir.

Yol yaparak, doğal kaynakları bularak gelişmenin tesis edileceğini yazıp çizenler de vardır.

Küresel bazda sözü edilen adımlar atılsa da dünya bugün yeteri kadar gelişememekten muzdariptir. Bu ne­denle ekonomik dengesizlikler ve hatta bölgesel çatış­malar yaşanmaktadır.

Bugün dünya ekonomisinin ihtiyacı olan gelişmeyi sağlaması için yeni bir yakıta ihtiyacı vardır.

Peki bu ihtiyaç olan yeni yakıt ne olabilir?

2000’ li yıllardaki küresel gelişmenin arkasında Çin ve Hindistan vardı. Son on yılda Afrika’da küresel ekono­miye daha fazla katkı sağlar oldu. Bunlar biliniyor.

Arap Baharı 2010 yılında başladığından bugün hep bedel ödetti. İran’ da yıllardır huzursuzluklar yaşanıyor. Rusya devasa doğal kaynaklarının güç zehirlenmesini ya­şamaktadır.

Arap Baharı’nın sarstığı toplumlar, İran ve Rusya küre­sel gelişmenin yeni yakıtı olacak gibi durmaktadır. Doğal gaz, petrol, tüketebilecek nüfusun olduğu bu sözü edilen coğrafyanın tek ihtiyacı olan şey demokrasi ve hukukun üstünlüğünün tesis edilmesidir. Sonuçta bu yolla zenginliklerin bir insan veya grubun tekelinden çıkması sağlanacaktır. İçerisinden geçilen çalkantının sonunda büyük bir refah dönemi söz konusudur. Geliş­menin yakıtının bölgemizden kaynaklanması ülkemiz için de bir şans olacaktır.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?