USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

İnsan kaynağı sınırsız değildir

11-09-2023

Günümüzde sadece para veya teknolojiye sahip olmak gelişmek için yeterli gelmemektedir. İnsan kaynağınız belirli bir seviyeye gelmediği takdirde sürdü­rülebilir bir büyümeyi yakalamanız söz konusu değildir.

Bunu bilen Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyetin ihtiyaç duyduğu insanı yetiştirebilmek için “Milli Eğitim” anlayı­şını ortaya koymuştur. Toplumumuzun sadece üniversite mezunu, mühendis, doktor, avukat v.b. mesleklere ihti­yacı olmayacağı için tüm mesleklerde gençlerin yetişebilmesi için bir eği­tim seferberliğine girişil­miştir. Bu sayede okuma-yazma bilmeyen bir toplum hızla meslek sahibi olmaya başlamıştı.

Bugüne gelindiğinde kısa geçmişte yaşanan büyük erozyona rağmen eğitim sistemimiz insan üretmeye devam etmek­tedir. Şüphesiz bunun başlıca nedeni “Milli Eği­tim” in köklerinin çok güçlü olmasıdır.

Birçok alanda meslek li­sesi mezunu büyük iş in­sanlarının olduğunu görmekteyiz. Dünyaya makine tasarlayarak satmayı başaran insanı yetiştirmek kolay de­ğildir.

Bugüne geldiğimizde son yıllarda insanımızın dünya­nın dört bir tarafına yeni hayat kurmak için göçtüğüne şahit olmaktayız. Almanya, Kanada, Hollanda, İngiltere, ABD ve Avustralya başta olmak üzere devletler hekim, mühendis, sağlıkçı, teknisyen v.b. mesleklerden insanı­mıza kucak açmış vaziyettedir.

Buna bağlı olarak ekonomimiz insan kaynağı açığını her geçen gün hisseder hale gelmiştir. Afgan, Suriye vb. göçmenler içeri girerken, altın bileziği olan vatandaşımız kaybedilmektedir. Sadece toplumun ortalama insan kalitesi düşmemekte, yakın gelecekte üretim kabiliyetimizi ortadan kaldırabilecek bir risk oluşturmaktadır.

Kamu yönetiminin sözü edilen devletlerin duyurularını dikkatle takip etmesi gerekmektedir.

Bugün özel sektörü ayakta tutan insan kaynağımız sı­nırsız değildir.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?