USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Dip görüldü mü?

22-05-2023

Bu hafta Cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turu için sandık başına gideceğiz. Yeni yönetim sistemi­mize göre ülkemizi Cumhurbaşkanı tek başına yönet­mektedir. Meclis’ te kimlerin, hangi sayıda olmasının çok fazla değeri yoktur aslında.

Seçeceğimiz Cumhurbaşkanı Anayasa’dan aldığı yet­kiyle keyfiyetle yönetecek ülkeyi.

Seçim sürecinde iki hususu gündeme getirmiştik.

Birincisi, yakın tarihimize bakıldığında devalüasyon dönemleri sonunda iktidarın değiştiği gerçeğidir. Ger­çekten de bu topraklarda yaşanmış devalüasyonlardan sonra büyük sosyal değişiklikler meydana gelmiştir. Bu nedenle seçimin bir değişimi getirmesinin olası oldu­ğunu kaleme almıştık.

Diğer husus, ülkemizde değişikliği getirecek sosyo-ekonomik açıdan “en kötünün” arkada kalıp kalmadığı­nın tespitiydi. Türkiye yaklaşık son on yıldır düzensizlik içerisinde savrulmakta­dır ancak bu zorlu süreç büyük bir karar değişimini getirecek bir dibe işaret ediyor mu sorusuydu?

İlk tur bu ikisi husu­sun da teyit edilmesini sağlamadı.

Sonuçta yakın bir zaman sonra devalüas­yonun doğal sonucu bir yönetim değişikliği­nin gerçekleştiği ya da henüz toplumsal dibin görülmediğinin bilgisini alaca­ğız.

Burada önemli olan demokrasi ve hukukun tam ola­rak işlemesidir. Toplumlar her zaman doğru kararı ver­mezler. Tarihe bakıldığında insanoğlunun seçimlerde o zaman dilimindeki genel ruh haline göre bir tercih yap­tığını görmekteyiz.

Türkiye’nin de diğer ülkeler gibi iyi zamanları ve kötü zamanları olacaktır; toplumsal fırtınalardan, felaketler­den kaçış mümkün değildir.

Önemli olan toplum olarak birbirimize saygımızı, sev­gimizi, anlayışımızı yitirmemizdir.

Şunu unutmayalım; toplumsal trendler de her trend de olduğu gibi iki uç arasındaki bir yolculuktur. Bu aşırı­lıkların edilgeni olmamız dileğiyle…

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?