USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Başımız sağ olsun

31-10-2022

Bu hazin kayıplar ilk değildi. Kaç kere bu sorumsuzluk­ların bedeli ödendi? Ve daha kaç kere ödenecek? Kayıpları geri getirmeyecek ama kaç sorumlu yargılandı da hüküm giydi?

Bu sorumsuzlukları “Kader” diyerek geçiştirmeye, gö­revlerini layığı ile yapmayıp felaketlere çanak tutan gerçek suçluları korumaya devam edildikçe biliniyor ki bu ucube kazalar bitmeyecek, yürek acıları dinmeyecek. Ve daha nice kayıp canlar için yas tutmaya devam edile­cek. Ya da belki bir gün biz ya da yakınlarımız, sevdiklerimiz benzeri ka­zalarda kaybedilecek. Belki tuzak gibi ya da planlanmış bir suikast gibi, ihmaller, hatalar, umarsızlıkla dolu belki bir tren, belki de bir tra­fik kazası nice canlar ala­cak ve geride yaşlı gözler, yanan yürekler bırakacak ve kader diye kaza diye geçiştirip gidecekler.

Acaba sadece bizde mi madenler var? Gelişmiş ülke­lerdeki yüzlerce maden ocağında neden böylesine sık ka­zalar yaşanmıyor? Avrupa’nın kıskandığı bizde “kader” diye geçiştirmeye kalktığımız maden kazalarının, tren ka­zalarının, iş kazalarının, trafik kazalarının olmasının ya da gelişmiş ülkelerde 8 şiddetinde depremde 2 kişi yaralanır­ken bizde binlerce insanın göçük altında kalmasının bir sebebi olması gerekmez mi?

Belki bunun en önemi nedeni gerekli tedbirleri, önlem­leri almayan bunu becermekten aciz liyakatsiz yöneticileri göreve getiren, rutin kontrol ve denetimleri, uyarıları dü­zenli yapmayan, geçiştirenler olabilir.

Ya da herkesi eşit kılan ve hak aramasını sağlayan adalet ve hukuk sistemini ve yasaların herkes için eşit ve tarafsız olduğunu unutanlardır sebep. İnsan hayatının değersiz ol­masını sağlayanlar, umutları baltalayanlardır.

Belki de görev anlayışını ucuz ve değersiz yapanlardır. Hataların bedelini insanımıza canıyla, tüm millete malıyla ödetenler, hatayı yapanların yaptığının yanına kalmasına göz yumanlardır.

Belki siyaset, makam ve rantı diğer her şeyin önünde tu­tanlar sebeptir. Siyasete makam ve rant gözü ile bakmak, makamların liyakat ile değil, bedeli mukabili edinilmesini sağlamaktır.

Belki hamili kartın dokunulmaz olmasıdır. Bu kartla de­netim, kontrol, hesap verme gibi bütün sistemleri anlam­sız kılanlardır sebep.

Belki de hepsi birdendir. Belki “He de geç” tavrının siya­setçi ya da yönetici felsefesi yapılmasındandır. Umursama­mak, dikkate almamak, hesap vermemek rahatlığındandır.

Bütün bunlar demokratik ve çağdaş ülkelerde olma­ması gereken tavırlar. İnsanca yaşamanın önündeki önemli engeller. Ekonomi başta hemen her konuyu derin­den etkileyen faktörler.

Dileğimiz bir daha olmaması, ülkemizde böylesi felaket­ler yaşanmaması. İnsanın sebep olduğu hatalardan mey­dana gelen felaketlere mutlaka “dur” denmeli. Allah’tan gelen afetlere ise her zaman hazır olmalı, Allah’ın verdiği aklı doğrular için kullanmalı ve gerekli her önlemi almalı. Güvenle çalışmanın, güven içinde yaşamanın başka yolu var mı?

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?