USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Anlamsız ifadeler

27-02-2023

Depremle ilgili herkes bir şeyler söylüyor. Fikri ol­mayan insan yok gibi.

Yer bilimciler, afet uzmanları, inşaatçılar, mimarlar, mühendisler konuşmayan yok.

Kimi depremin yıkıcılığı, kimi kolon-kirişleri, kimiyse zeminlerle ilgili beyanlarda bulunuyor.

Efendim, yandaki bina ayaktayken yanındaki neden yıkılmış, müteahhit malzemeden çaldığı için mi?

Aynı bina için sıvılaşmadan nedenini öne sürerken di­ğeri alt kattaki markete sorumluluğu attığına şahit olu­yoruz.

Başka bir bina için yıkımın sebebi olarak depremin iv­mesinin karşı konulamaz etkisi gösterilirken, aynı bina için yeteri kadar bodrum katı yapılmamasının binayı yıktığını savlayanlara rastlıyoruz.

Tüm bu yorumlar fo­toğraflara, kamera ka­yıtlarına bağlı yapılmaktadır. Kavram­lar öyle karışmış durum­dadır, akıllar durmuştur.

Beyan edilenlerin bir kısmı doğru olsa da tü­müne bakıldığında or­tada anlamsız bir sürü ifade mevcuttur.

Depremin bir bina­daki yıkıcılığı bir cüm­leyle açıklanabilir bir şey değildir.

Yıkılmayacak bir yapı yapmak istiyorsak malzeme seçiminden başlamak du­rumundayız. Acaba betona bağımlılığımızı azaltılabilir mi?

Neden dünyanın en önemli deprem riski olan bir ül­kesinde beton dışında bir yapı yapılmaz? Depremle beton altında yıllardır insanlarını kaybeden bir toplum hala neden beton bağımlılığını sonlandıramaz?

Sıvılaşan alanlarda betondan yapılmış bu kadar ağır yapıların ayakta kalması nasıl beklenir?

Sadece beton malzeme mi bu noktada sorun olan? Hayır, beton yapı imalatında çalışan işçiler değil mi so­nuçta o kalıbı yapan, betonu döken, demiri bağlayan?

Artık Türkiye’nin yapı malzemesi ve tekniğini tartış­masının zamanı gelmiştir. Anlamsız ifadeleri artık bir yana bırakalım.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?