USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Yaşam

Çocuğuna aşı yaptırmadı ve...

Ordu’da öğretmen eşi ile ikiz bebekleri olan Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayyayla, aşının sağlığa zararlı birçok riskleri nedeniyle bebeklerine aşı yaptırmayınca Ordu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çocuklar için sağlık önlemi uygulanması istemiyle Ordu Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

Çocuğuna aşı yaptırmadı ve...
21-06-2015 17:24
Google News

Açılan davada Mahkeme aşı içerisinde sağlığa zararlı maddeler (civa ve alüminyum) olduğunu iddia eden, çocuklara ilerideki dönemde zarar vermemesi için aşı yapılmasını istemeyen Ayyayla çiftinin bilimsel araştırma ve verilere dayalı 8 sayfalık savunmalarını dikkate alarak ikiz bebeklere sağlık tedbiri uygulanması istemini reddetti.

Ordu’nun Altınordu İlçesi’nde oturan Cumhuriyet Savcısı 41 yaşındaki Hüseyin Ayyayla ile öğretmen eşi 29 yaşındaki Reyhan Ayyayla çiftinin 2.5 ay önce normal doğumla ikiz bebekleri dünyaya geldi. Ayyayla çiftinin ’Muhsin’ ve ’Nergis’ adını verdikleri bebekleri Hepatit B aşısı olması için Aile Sağlığı Merkezi’ne davet edildi. Aşı içerisinde sağlığa zararlı maddeler olduğunu iddia ederek riskleri nedeniyle Ayyayla çifti ikiz bebeklere aşı yaptırmak istemeyince Aile Sağlığı Merkezi tarafından tutanak tutuldu.

"KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLAR" OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİ

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi tarafından tutulan bu tutanağı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne gönderdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de, Ordu Aile Mahkemesi’ne başvurarak Ayyayla çiftinin aşı yaptırmadığı ikiz bebekleri ’Korunma ihtiyacı olan çocuklar’ kapsamında değerlendirerek çocuklar hakkında sağlıkönlemi alınması için istekte bulundu.

ÇİFT KARŞI DAVA AÇTI

Eşi ile birlikte haklarında açılan bu davaya karşı hukuk mücadelesi başlatan savcı Hüseyin Ayyayla aşının tüm zararları, henüz yeni doğan bebekleri için şuanda ve ileriki yıllarda bebekleri üzerinde yapacağı olumsuz etkileri çok ayrıntılı ve bilimsel verilere dayalı olarak araştırdı. 0-2 yaş grubundaki küçük çocuklara aşı yapmanın risklerine dikkat çekti. Çeşitli üniversitelerdeki bilim adamlarının aşı üzerinde yaptığı bilimsel araştırmaları da örnek gösteren Hüseyin Ayyayla mahkemeye 8 sayfalık savunma vererek ikiz bebeklerine uygulanması istenen sağlık tedbiri önleminin reddedilmesini istedi.

8 SAYFALIK SAVUNMA DİLEKÇESİNDE TEK TEK ANLATTI

Savunma dilekçesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün, sağlık önlemi uygulama isteminin yerel mevzuata ve evrensel hukuk kurallarına aykırı olduğunu, çocuğun velisinin muvafakatı olmadan ve herhangi bir tıbbi zorunluluk bulunmadan, çocuğa herhangi bir tıbbi tedavi uygulanmasının Hasta Hakları Yönetmeliği’ne göre mümkün olmadığını vurgulayan Hüseyin Ayyayla, şöyle dedi:

"Ordu Aile ve Sosyal Politikalar İl müdürlüğü’nün, yeni doğan bebeklerine aşı yaptırmak istemeyen aileler hakkında sağlık tedbiri uygulanmasına ilişkin talebinin ’Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 5/1-d maddesinde ’Tıbbi zorunluluklar ve kanunlarda yazılı haller dışında, rızası olmaksızın kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına dokunulamaz’, aynı yönetmeliğin 22/1 maddesinde ’Kanunda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, kimse, rızası olmaksızın ve verdiği rızaya uygun olmayan bir şekilde tıbbi ameliyeye tabi tutulamaz’ hükümlerine aykırı olduğunu, 9 aylık hamilelik süreci sonunda, normal doğumla sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen Muhsin ve Nergis bebekler için, aşağıda maddeler halinde açık ve net bir şekilde belirtildiği üzere sağlık için bir çok ağır riskler içerdiği tıbben tespit edilmiş olan aşı olmak gibi tıbbi bir zorunluluklarının bulunmamasına ve doğan her çocuğa aşı yapılması gerektiğine ilişkin bırakın kanunla bir düzenleme yapılmış olmasını yazılı hiçbir mevzuat hükmünün de bulunmamasına rağmen böyle bir talepte bulunulması hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilip sağlık tedbiri talebinin reddine karar verilmelidir" diye konuştu.

Ayyayla, birçok çocuk hekiminin, nörolog, psikiyatri uzman ve ebeveynler tarafından, bazı bilimsel ip uçlarına dayanarak son yıllarda ülkemizde yaygın görülen otizmdeki artıştan bazı aşılarda bulunan timerosal (civa) ve alüminyum gibi metallerin sorumlu olduğuna dair iddialar bulunduğunu belirterek şöyle dedi:

'OTİZMDEKİ ARTIŞTA AŞILARIN PAYI OLABİLİR' İDDİASI

"Aynı çevreler otizmdeki bu artışta ağır metal içermemesine rağmen kızamık-kızamıkçık-kaba kulak aşısının (MMR aşısı, üç canlı virüs içerir) da payı olduğunu iddia etmişlerdir. Bu iddialara karşın tıbbi kanaat önderlerinin bir bölümü timerosal ve alüminyumun ya da MMR aşısının otizme neden olduğu fikrinin bilimsel bir dayanağının olmadığını, bunun bir safsata olduğunu söyleyerek aşı karşıtlarını suçlamakta ve yüz milyarlarca dolar bütçesi olan aşı firmalarının gizli ya da açık desteğiyle yapılan bazı araştırmaları göstererek kendi haklılıklarını bilimsel olarak kanıtlamaya çalışmaktadırlar.

'AŞI FİRMALARI ARAŞTIRMALARI YÖNLENDİRİYOR' İDDİASI

Gerçekten de aşı firması destekli bazı araştırmaların sonuçları otizm tablosu ile MMR ya da timerosal içeren aşılar arasında bir bağlantı olmadığını göstermektedir. Buna karşın böyle bir ilişkinin varlığını gösteren çalışmalar da mevcuttur. Ancak her nedense aşı firması destekli tıbbi çevreler bunları görmezden gelmektedir. Timerosal (civa) bütün aşılardan çıkartılmaya başlanmıştır. T.C. sağlık bakanlığı, artık içerisinde timerosal olmayan aşıları ithal edeceğini 2007 yılı içerisinde duyurdu ve büyük oranda aşıların içerisindeki civa çıkartıldı. Kızamık-kızamıkcık-kabakulak aşısı timerosal ya da alüminyum içermemesine rağmen otizme neden olabilir. Bunun en büyük nedeni ise otizme eğilimi olan çocuğun bağışıklık sisteminin yetersizliğidir. Aşılardaki bir başka sorun da aşı mikroplarının patentlenme sorunudur. Bilindiği üzere ilaç firmaları patentleriyle para kazanırlar. Doğal bakteri ve virüslerin patentlerini ise alamazlar.

"GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ MİKROPLARLA AŞI HAZIRLANIR"

Bu yüzden genetiği değiştirilmiş mikroplarla aşı hazırlarlar. Bu aşıların uzun vadeli zararları hakkında, aşı olmamızı şiddetle tavsiye eden tüm hekimler dahil hiç kimsenin yeteri kadar bilgisi yoktur. Buradan da anlaşılacağı üzere aşıların insan sağlığı üzerinde yararlarından fazla zararları ortadadır."

"HEKİMLER AŞILARI TAVSİYE EDİYOR ANCAK MUHTEMEL RİSKLERİ ANLATMIYOR"

Hüseyin Ayyayla savunmasında, çocuklara şiddetle aşı yapmalarını öneren hekimlerin, hasta hakları yönetmeliğinin 15’inci maddesi uyarınca tüm anne-babaları çocuklarına yaptıracakları aşı ile ilgili olarak, bu aşının içerdiği maddeler ve muhtemel risklerinin ne olduğu hususlarında bilgilendirme yükümlülükleri olduğunu vurguladı. Ayyayla, şöyle devam etti;

"Hiçbir anne-babaya aşıların içeriği ve muhtemel riskleri hakkında bilgi verilmemektedir. Aşı yaptıran her çocukla ilgili olarak döner sermayeden alınacak maddi menfaatin hesabı yapılarak anne-babaların çocuklarına zorunlu olarak aşı yaptırmaları gerektiği noktasında baskılar yapılmaktadır. İzah ettiğimiz nedenlerle velisi bulunduğumuz Muhsin ve Nergis Ayyayla bebeklere aşı yaptırmak istemiyoruz."

MAHKEME TALEBİ REDDETTİ

Ordu Aile Mahkemesi’nde geçen 12 Haziran’da görülen duruşmaya katılan savcı Hüseyin Ayyayla "Biz eşimle aşının risklerinden dolayı çocuklarımıza aşı yaptırmak istemiyoruz. Buna ilişkin yazılı beyanlarımızı sunduk. Yazılı beyanlarımızı tekrar ediyoruz, aşı içerisinde sağlığa zararlı maddeler olduğunu, bu durumun çocuklarımıza ileriki dönemde zarar vermemesi için aşı yapılmasını istemiyoruz" diyerek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün ikiz bebeklere uygulanması talep edilen sağlık tedbiri talebinin reddedilmesini istedi. Bunun üzerine Mahkeme, Yargıtay’da temyiz yolu açık olmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün talebini reddetti. Savcı Hüseyin Ayyayla yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın Türkiye’de yeni doğan bebeklerine aşı yaptırmak istemeyen aileler için emsal olacağını ifade etti.

Ordu Tabipler Odası Başkanı ve Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özgür Enginyurt, bu aşıların güvenirliliğinin yapılması gerektiğinin yıllarca süren bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya çıktığını bildirirken şöyle dedi:

"Eğer bilime inanıyorsak aşı bu yüzden önemli. Herhangi bir kişi çocuğunu aşılatmadığında benim çocuğumda dahil olmak üzere hepsini risk altına atıyor. Çünkü bizler en sık bulaşıcı hastalıklara karşı aşı yaparız. Aşıyla korunabilecek hastalıklarıda aşıyla korunmanın faydaları aşının yan etkilerinden daha iyidir, daha faydalıdır. Aşıların yan etkileri her geçen yıl gittikçe azaltılmıştır, yok denecek kadar azdır. Birçok aşının yan etkisi yoktur artık. Aşılanmayan bir çocuk sürekli hastalık potansiyelidir."

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV ARAMA
Bursa Gazete Manşetleri
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIMOPuanAV.
1Galatasaray3799+64
2Fenerbahçe3796+62
3Trabzonspor3764+17
4Başakşehir FK3758+10
5Beşiktaş3756+6
6Kasımpaşa3753-4
7Alanyaspor3751+3
8Sivasspor3751-8
9Çaykur Rizespor3750-8
10Antalyaspor3748-5
11Adana Demirspor3744-3
12Samsunspor3743-8
13Kayserispor3742-12
14Gaziantep FK3741-8
15Konyaspor3741-11
16MKE Ankaragücü3740-4
17Hatayspor3738-9
18Fatih Karagümrük3737-5
19Pendikspor3737-30
20İstanbulspor3716-47