Dul eşe çifte maaş

10 yıllık hizmet süresi olan memurun ölümü halinde dul kalan eşe ölüm aylığı bağlanabilir. Ancak dul eş hem kendi görev veya emekli aylığını hem de eşinden dul aylığını alacaksa ikinci maaşın oranı % 50'yi geçemez.

Dul eşe çifte maaş
- A +

 

1 Ekim 2008'de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uygulanmaya başlayınca bu tarihten sonra ilk kez sigortalı olan kişiler için tamamen bu kanundaki hükümler geçerli oldu. Ancak bu tarihten önce SSK, Bağ – Kur veya Emekli Sandığı’na tabi kişiler için bazı geçiş hükümleri söz konusu. 1 Ekim 2008'den önce memur olarak hizmeti olanların ölümü halinde, kimlere nasıl ölüm aylığı bağlanacağı konusu bu açıdan sigortalılara göre bazı farklılık göstermektedir.   

KİMLERE AYLIK BAĞLANIR? 

Emekli Sandığı Kanunu uyarınca sigortalının hak sahipleri; eşi, çocukları, anne ve babasıdır. Yani ölüm aylığı ölen sigortalının eşine, çocuklarına, anne ve babasına bağlanılabilir. Bu kişiler dışında sigortalının kardeşine, evlatlık çocuğuna veya başka birisine ölüm aylığı bağlanması mümkün değildir.  Geride kalanlara ölüm aylığı bağlanabilmesi için 1 Ekim 2008 öncesi memuriyeti bulunan kişilerin ölüm tarihine kadarki hizmet süreleri çok önemlidir. Ölüm tarihi öncesinde en az 10 yıllık hizmet süresi olan memurla ölüm tarihinde 5 ila 10 yıl arasında hizmet süresi olan memurların dul eşine ölüm aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartlar farklılık göstermektedir.

SEDECE ORANI ETKİLER

1 Ekim 2008 öncesinde memuriyeti bulunan ve ölüm tarihi öncesinde 10 yıllık hizmet süresi olan memurun ölümü halinde dul kalan eşin SGK’ya müracaatı ölüm aylığı bağlanması için yeterlidir. Eğer dul eş hem kendi görev veya emekli aylığını hem de dul aylığını alacaksa bağlanacak dul aylığının oranı yüzde 50’yi geçememektedir. Yani dul aylığıyla birlikte emekli maaşını da alabilir ancak oranı düşmektedir.

YÜZDE 75'E KADAR ÇIKABİLİR

ÖLÜM tarihinde hizmet süresi 5 yıldan fazla 10 yıldan az olan memurun ölümü halinde yine özel bir şart bulunmamaktadır. Dul eşe yüzde 50 aylık bağlanmakta, ancak toptan ödemeye müstahak çocuğu olmayan veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde ise aylık oranı yüzde 75’e çıkmaktadır.

26 ÜLKEYİ KAPSIYOR

TÜRKİYE ile bugün itibarıyla ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış 26 ülke var. Dul aylığı bağlanmış ve bu 26 ülkeden herhangi birinin vatandaşlığına geçen kişilere de aylık bağlanmakta ve bu kişilere aylık bağlanmış ise Türk vatandaşlığından çıkmaları halinde kesinti yapılmamak
tadır.

İlgili Haberler