Üretim de artıyor istihdam da artıyor...

Sanayicilerde ve her sektörde sanayi üretimine dönük olumlu değerlendirmeler yoğunlaşmış durumda. Özellikle sanayide istihdam artışına yönelik değerlendirmelerde, temel değerlendirme sanayi üretim artışının istihdam artışını getirdiğine işaret ediyor.

Üretim de artıyor istihdam da artıyor...
- A +

 

Elif Didem Danacıoğlu

Sanayi istihdam endeksi, geçen yıl 2016’ya göre yüzde 0,2 artış gösterdi. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 arttı. Sanayiciler, devletin iş dünyasına sağladığı yatırım teşvik ve desteklerin özellikle Türkiye’deki yatırım potansiyelini artırdığını ve firmalara moral verdiğinin altını çizdi.

2018 yılında da sanayide üretim artışının yine kuvvetli gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden iş dünyası, ihracatın ve iç talebin canlı olduğunu vurguladı. Sanayi yatırımlarının artmasıyla istihdam artışına değinen sanayiciler, özellikle üretim, ihracat ve istihdamda önemli başarı hikayeleriyle kapatılan 2017 yılı gibi 2018 yılınında her alanda ekonomiye yönelik olumlu gelişmelerin olmasını beklediklerini söylediler. “İstihdam artışından söz ederken bu artışın nereden kaynaklandığına bakmak lazım” diyen iş dünyasına, sanayideki istihdam artışını sordum ve yeni yatırımlar nedeniyle istihdamda artışın altını çizdiler.
İşte değerlendirmelerin devamı ...

Remzi Topuk - BTSO Meclis Başkanı

“Üretim artışının yine kuvvetli gerçekleşmesini bekliyoruz”

Türkiye ve Bursa üretim, ihracat ve istihdam performansı ile her geçen dönem istikrarlı bir şekilde büyümesini ve yükselişini sürdürüyor. 2017 yılının 3. ve 4. çeyrek döneminde sanayi üretiminde çok boyutlu bir artış var.Bu artışın iki önemli nedeni var. Birisi 2017 yılı başından itibaren uygulanan teşvik ve desteklerin iç piyasayı canladırması ve bununla birlikte sanayi üretiminin artmaya başlamasıdır.
İkinci unsur da özellikle yılın ikinci yarısında dünyadaki iyileşmeye bağlı olarak dış talebin yükselmesi ve sanayi malları ihracatında kuvvetli bir yükselmenin olmasıdır. Her iki unsura da bağlı olarak sanayinin üretim ve kapasitesinde önemli artışlar yaşandı. Bu eğilim de tamamen talebi ve üretim artışını karşılamaya yönelik diyebiliriz.
Devletin iş dünyasına sağladığı yatırım teşvik ve destekleri özellikle Türkiye’deki yatırım potansiyelini artırdı ve firmalara moral verdi. 2018 yılında da sanayide üretim artışının yine kuvvetli gerçekleşmesini bekliyoruz.
Hem ihracatımız hem de iç talebimiz oldukça canlı. Ülkemizde ve Bursa’mızda yeni yatırımların artmasıyla istihdam artışında da daha güzel haberler almaya devam edeceğimize inanıyorum. Özellikle üretim, ihracat ve istihdamda önemli başarı hikayeleriyle kapattığımız 2017 yılı gibi 2018 yılınında da her alanda ekonomiye yönelik olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz.

Faik Çelik Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

“Başarılı sonuçlar almaya devam ediyoruz”

Otomotiv sektöründe yan sanayi ve ihracattan dolayı istihdam artışı devam ediyor. İhracattaki artış bizleri mutlu ediyor, başarılı sonuçlar almaya devam ediyoruz. Otomotiv endüstrisindeki ihracat pazarları da büyümeye devam ediyor.


Dr. Can Fuat Gürlesel Ekonomist, BTSO Ekonomi Danışmanı 

“Üretim artışı istihdam ihtiyacı yarattı”

Sanayi üretimi 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 14,3 ve dördüncü çeyreğinde ise yüzde 7,5 büyüdü. Sanayide önemli bir üretim artışı yaşandı. Bu artışta iki unsur etkili oldu. İçeride hükümetin destekleri ile iç talebin canlanması, dışarıda ise ekonomideki iyileşme ile birlikte artan ihracat sanayi üretimindeki artışı destekledi. Bu çerçevede sanayide yaşanan üretim artışı istihdam ihtiyacı yarattı ve üçüncü ve özelikle dördüncü çeyrekte sanayide istihdam artışı yaşandı. Kamunun yeni istihdam için sağladığı teşvikler de sanayide istihdam  artışını kolaylaştırdı ve destekledi.  Sanayide hem üretimde hem de istihdam da yaşanan bu gelişme oldukça sağlıklı bir gelişme oldu. 2018 yılında  da sanayide benzer bir istihdam artışını yeni yatırımlar ile oluşturulacak kapasiteler için görebiliriz.


Dr. Aytuğ Onur Seçkin Onur 

“Artışın devam edeceğini ön görmekteyiz”

Sanayide üretim ve istihdam artışının devam edeceğini düşünüyoruz. KOBİ OSB ve diğer projelere sanayiciden ciddi talep var ve bununla birlikte ekonomide de canlanma söz konusu.
Hükümetin yapmış olduğu destek ve teşvikler var, istihdam oranının artacağını düşünüyorum.


İhsan İpekerİpeker Yönetim Kurulu Üyesi

“Endüstri 4.0 stratejisini benimseyen sanayi artışı ”

2016 yılına göre 2017 yılında kapasite kullanım oranımızdaki artış, istihdama yansımış ve işgücü sayımızda artış yaşanmıştır. Ülke çapında yapılan analizlerlede bu artışın yaşandığı görülmektedir.
2017 yılında reel GSYH oranındaki artış beklentisinin sonucu olarak 2018 yılında da büyüme artışın devam edeceğini ön görmekteyiz. Bu büyüme bulunduğumuz yıl içerisinde ihracat oranını dolayısıyla istihdam artışını destekleyecektir. Endüstri 4.0 stratejisini benimseyen sanayi, nitelikli işgücünün artışını sağlayacaktır. Verimli üretim, katma değerli ürün ve farkındalık yaratan hizmet sayesinde ülke ekonomimizin değerinin artacağını düşünmekteyiz.


Rıfat Aygüler Bursa İht. Deri ve Karma OSB Başkanı

“Üretim ve ihracat artışından kaynaklı”

Sanayi üretim ile birlikte istihdamda son yıllarda belirgin bir artış görülmektedir. Sanayicilerimiz üretimlerinde verimliliklerini artırarak ve döviz kurlarının da rekabet edebilir seviyeye gelmesiyle birlikte ihracat artışı görülmektedir. Sanayideki istihdamın artışı,üretim ve ihracat artışından kaynaklı ve birbirlerini tetikliyorlar.


Ayhan Korgavuş -Ünver Group Yönetim Kurulu Başkanı

“Uygulanan teşvik politikalarının bir sonucu”

Ülkemizin en temel sorularından biri olan işsizlik çift haneli rakamlarda seyretmektedir. İşsizliği azaltmak amacıyla 2017 yılı içerisinde sağlanan istihdam teşvikleri ve fon destekleri ile istihdamda yaşanan hareketlilik TÜİK’in verilerine yansımaktadır. Geçen yılın 4’üncü çeyreğine ilişkin Sanayi istihdam endeksi, geçen yıl 2016’ya göre yüzde 0,2 yükseldi.Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 arttı.  Takvim etkisinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi ise 2016’nın aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 artış kaydetti. Söz konusu endeks, yıllık bazda yüzde 0,2 yükseldi bu artış aynı zamanda üretim ve ihracat rakamlarına da olumlu katkı sağlamıştır.Yaşanan hareketliliğin uygulanan teşvik politikalarının bir sonucu olduğu açıktır, istihdamda sürdürülebilir bir artışın hedeflenmesi ve politikalar geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda özellikle BEBKA, KOSGEB, İŞKUR, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Maliye, Ekonomi ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları gibi kamu kurumlarımıza büyük görevler düşmektedir.Ayrıca son yıllarda ülkemize gerçekleşen göç ve paralelinde artan nüfus artışı oluşturulacak istihdam politikalarında mutlaka dikkate alınmalıdır.Sanayimizin sürdürülebilir rekabet avantajı yaratabilmesi için nitelikli işgücüne ihtiyacı var, teknolojik gelişmelerin verimliliğe katkısı olsa da mutlaka istihdam edeceğimiz çalışanlarımızın niteliğini artırmamız gerekmekte bu amaçla mutlaka mesleki eğitime daha fazla önem verilmelidir, bu koşulların bir arada sağlanması halinde işsizliğin oranlarının azalacağına inanıyorum.

Yunus Aydın Uludağ OSB Başkanı

“Kapasite kullanım oranlarının artmaya başladığını görüyoruz”

İstihdam artışından söz ederken bu artışın nereden kaynaklandığına bakmak lazım. Yeni yatırımlar nedeniyle istihdamda artışından söz ediliyorsa buna umut verici bakabiliriz. Kapasite kullanım oranlarında artış dolayısıyla bu istihdam artışı yaşanıyorsa elbette sevindirici bir gelişme ancak doğrudan sermaye yatırımının yarattığı sürekli etkiyi yaratmayacağını düşünüyorum. Bölgemiz açısından baktığımızda kısmen de olsa kapasite kullanım oranlarının artmaya başladığını görüyoruz. Bu trend seçim ortamı ile kesilmediği sürece özel sektör yatırımları büyümeye devam edecek ve bu durum da istihdama doğrudan yansıyacaktır. Bize düşen görev, yatırım ortamının iyileştirilmesi adına katkı sunmaktır.

İlgili Haberler