YSK ve RTÜK'e bir tepki daha!

Medya Derneği, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun uyarı ve yayın durdurma cezalarına tepki gösterdi.

YSK ve RTÜK'e bir tepki daha!
- A +

 

Medya Derneği, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun hazırladığı raporlar neticesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen yayın durdurma cezalarına ilişkin açıklamayaptı.

Yapılan açıklamada, ''Elindeki imkanları özgürlükleri yok etmek üzere araçsallaştıran YSK’yı ve bunun altyapısını hazırlayan RTÜK’ü kınıyoruz''ifadeleri yer aldı.

Dernekten yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde;

Medya Derneği olarak Yüksek Seçim Kurulu’nun verdiği uyarı ve yayın durdurma cezaları nedeniyle aşağıdaki açıklamayı zorunlu buluyoruz.

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun hazırladığı raporlar neticesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen yayın durdurma cezaları bir süredir ön yargılı, planlı ve sistemli bir yıldırma ve sindirme politikasına dönüşmüştür. Sözü edilen kurumların geçtiğimiz günlerde özel olarak seçildiği belli olan bazı televizyon kanallarına yağdırdığı cezalar amacın arkaik kanunların uygulanmasını sağlamak değil medyayı, gazetecileri ve izleyicileri cezalandırmak olduğunu göstermiştir.

Tek kanallı dönemde devletin kendi yönetimindeki televizyon kanalı için getirmiş olduğu standartların günümüzde aynı mantıkla bütün kanallar için uygulanamayacağı açıktır. Adı anılan kurumların özel televizyon kuruluşlarına hangi doğrultuda ve nasıl yayın yapacaklarını dikte etme hakkı yoktur.

YSK ve RTÜK’ün tek taraflı olarak bu tür kararları alması ve uygulaması en hafif tabirle  otoriter bir yaklaşımdır. Görünen o ki bu yaklaşım demokratik hak ve özgürlükleri kullandırmamayı, medyayı baskı altına alıp korkutmayı alışkanlık haline getirmiştir. Verilen cezalarla basın özgürlüğü ve editöryal bağımsızlık ihlal edilmektedir.

Herkes artık şunu anlamalıdır ki bir medya kuruluşunun yayın çizgisini değerlendirmek resmi kurumların değil, izleyicinin yapacağı bir iştir. Medya teknolojilerindeki büyük gelişim ve dolayısıyla değişimin farkına varmamakta ısrar etmenin anlamı yoktur. Kanun koyucuların ve uygulayıcıların devlet yayıncılığı ile özel yayıncılık arasındaki farkı anlaması için kaybedilecek zaman kalmamıştır. Yüzlerce farklı televizyon kanalının oluşturduğu renkli ortamı yok edip, yayıncılığı tek tipleştirmeye çalışmak, üstelik bunu da bir siyasi ajanda çerçevesinde, adil olmayan yöntemlerle yapmak yanlıştır.

Medya Derneği olarak elindeki imkanları özgürlükleri yok etmek üzere araçsallaştıran YSK’yı ve bunun altyapısını hazırlayan RTÜK’ü kınıyoruz. Kendilerine tavsiyemiz, demoklesin kılıcıymış gibi yayıncıların üzerinde salladıkları zaman cetvelini milimetrik ölçümler yapmak için değil, kararlarını gözden geçirmek için kullanmalarıdır. Adı geçen kurumlar bir an önce daha demokratik, şeffaf, tarafsız ve adil bir işleyişe kavuşturulmalıdır.

Yasama organı artık bu duruma seyirci kalmaktan vazgeçmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden beklentimiz ciddi suiistimallere yol açan ve artık medyayı manipüle etmekten başka bir işlevi kalmamış olan hukuki düzenlemeleri bir an önce değiştirmesi ve daha özgürlükçü bir çizgiye getirmesidir.

Yorum Ekle

İlgili Haberler