Yıllık izne çıkacaklar dikkat!

Yaz ayının gelmesiyle birlikte yıllık izin dönemi de başlamış oldu. Çalışanların yoğun ve stresli iş yaşamında bir nebzede olsun dinlenme fırsatı bulduğu önemli bir uygulama olan yıllık izinler gerek firmalar gerekse de vatandaşlar tarafından yeteri kadar bilinmiyor.

Yıllık izne çıkacaklar dikkat!
- A +

 

More Enstitü Kurucu Ortağı İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı Dr. Bülent Öz, yıllık izine çıkarken dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bir açıklama yaptı.

Özel işletmeler ve kamu kuruluşlarına yönelik olarak insan kaynakları, personel yönetimi ve kurumsallaşma ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmeti veren More Enstitü’nün kurucu ortakları arasında yer alan aynı zamanda İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı olan Dr. Bülent Öz, yıllık izinlerle alakalı firmaları ve vatandaşları uyardı. Yıllık ücretli izin süreleri, yıllık ücretli izin uygulaması, yıllık izin ücreti, izinde çalışma yasağı ve yıllık izinlere çıkanlara yol hakkı konularında açıklama yapan Dr. Öz, hakların yasalarla korunma altına alındığını da belirtti.

Yıllık izin hakkına sahip olmak için çalışanın işyerinde işe başladığı günden itibaren 1 tam yıl çalışmış olmasının yeterli olduğunu belirten Dr. Öz, niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu kanunun uygulanmayacağını da belirtti. Dr. Bülent Öz işçilere verilecek yıllık ücretli izin sürelerini şöyle açıkladı: “Bir yıldan beş yıla kadar olanlara ondört günden,  beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, onbeş yıl ve daha fazla olanlara yirmialtı günden az olamaz. Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.”

Yıllık ücretli izin uygulamaları noktasında en çok karşılaşılan sorunların başında yıllık izin kullanım dönemine iç içe geçen istirahat ve tatil günleri olduğunu belirten Dr.Öz, yıllık ücretli iznin işveren tarafından bölünemeyeceğini belirtti. Yıllık iznin 4857 sayılı iş kanunun 53.maddesi ile koruma altına alındığını belirten Öz, “Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir” dedi.

Uygulamada bir başka yanlışlığında yıllık izine çıkan personele bir ödeme yapılmaması olarak vurgulayan Dr. Öz, “Kanun koyucu yıllık izne çıkan çalışanların o ay içerisinde ücret hak edişlerinin izine çıkmadan ödenmesini bu yapılamaması halinde ise personele avans ödemesi yapılmasını zorunlu kılmıştır” diye de belirtti.

Yıllık ücretli izin yaklaşımı iş ve sosyal güvenlik mevzuatında yüzde yüz istirahat ve dinlenme olarak tanımlandığına değinen Dr. Bülent Öz, yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabileceğinin de altını çizdi.

Bir yıl boyunca çalışan bireyin kısa bir sürede olsa istirahat halinde olması beden ve ruh sağlığı açısından önemli olduğunu söyleyen Dr. Bülent Öz açıklamalarını şöyle sonlandırdı: “Yıllık izin yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorundadır.”

İlgili Haberler