USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi -1-

Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi -1-
15-11-2022

Küresel ısınmanın yol açtığı sonuçlar bütün dünyada ol­duğu gibi Türkiye’de de önemi giderek artan sorunlar arasında yer alıyor. İklim değişiklikleri, hava, su ve toprak kirli­liği gibi çevresel kirlilikler sadece ülkelerin iç sorunu değil, dünyanın ortak sorunu haline gelmiştir.

İstanbul’dan sonra en fazla ihracatın gerçekleştiği Bursa da sanayileşmeye paralel olarak kirlilikten nasibini alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çeşitli çevre yatırımlarında bulunmakta olduğu görülmektedir. Diğer taraftan enerji ihtiyacını da rüzgâr, su ve güneş gibi doğal kaynaklardan karşılama yatırımlarına devam etmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlan­ması amacıyla daha önce BUSKİ’ye ait arıtma tes­isleri ve su depolarının üzerine yerleştirilmiş olan güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretil­mektedir. Güneş Enerji Santrali (GES) projelerine kent içindeki metro du­rakları da eklendi. BBŞB ve UEDAŞ iş birliğinde, 30 Bursaray istasyonu­nun çatılarına yaklaşık 2000 kW kapasiteli GES kurulacak. Toplam 30 metro istasyonunun çatı ve üst örtülerini kapsayan projede; Acemler, Bursaspor istas­yonu ile Organize Sanayi istasyonlarındaki uygulamalar ta­mamlanırken, kalan istasyonlar da belirli bir sürede enerji istasyonuna dönüşecek.

Santrallerin kurulumu, devreye alınması, UEDAŞ kabulü, 10 yıllık bakım-onarım sigortalanması, garantisi, sistem işletim bedeli, proje bedeli gibi masrafların ödenmesi yüklenici firma tarafından yerine getirilecek. Sistem 10 yıl sonra tamamen BURULAŞ’a devredilecek. Sözleşme gereğince 10 sene bo­yunca Yapılan Üretimden Gelir Paylaşımı uygulanacak.

Bu modelde elektrik üretiminde Ulusal Tarifedeki maliyet­ten yaklaşık %17 tasarruf sağlanacak. Böylece 10 yılda top­lam 1,4 milyon TL’lik enerji bedelinden cari fiyatlarla tasarruf yapılırken, 17 milyonluk tesisler de ücretsiz olarak BURU­LAŞ’ın işletmesine devredilecek. Bu yatırımla, toplam 30 istas­yonda güneşten elde edilecek elektrik enerjisiyle istasyonunun iç ihtiyaçlarının yaklaşık yarısı güneş enerjisin­den karşılanacak. Bunların yanında BBB yeni hizmet binası çatısı ile açık otoparkına, Atatürk Kongre ve Kültür Mer­kezi ile Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin çatısına top­lam 4,4 megawat, Muradiye Su Tesisinin çatısına da 1,8 megawatlık GES yatırımı yapılacak.

BBB Yenikent Katı Atık Depolama alanında 2012 yılında faaliyete başlayan tesiste, Metan Gazından elektrik üretimi yapılmaktadır. Yaklaşık 10 megawat gücünde, 47 bin konu­tun enerji ihtiyacına eşdeğer elektrik üretimi gerçekleştirili­yor. Böylece; 10 yılda 500 milyon kilowat elektrik üretilerek 250 milyon metreküp gazın atmosfere karışmadan enerjiye dönüşümü sağlanıyor. Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Tesisi yatırımı ile BBB hem elektrik enerjisi üretiyor hem de sahaya giden atık miktarı yarı yarıya düşürülüyor. Tesise gelen karışık belediye atıkları cinslerine göre Mekanik Ayırma Tesisinde tasnif edildikten sonra, organik atıklar biyogaz tesisine alına­rak metan gazından elektrik üretiliyor. Bakiye atıklar düzenli depolama alanına, kalorifik değeri olan atıklar “Atıktan Türetil­miş Yakıt” (ATY) hazırlama tesisine, geri kazanımı mümkün atıklar ise lisanslı firmalara gönderiliyor. Bu işlemler saye­sinde, sahaya giden atık miktarında %50’lik bir azalma meydana geliyor.

Biyogaz tesisinde halen saatte yaklaşık 2 megawat enerji üretiliyor. Bu yılın sonunda enerji üretim kapasitesi yaklaşık 10 megawatt/saate ulaşacak ve düzenli depolama sahasın­dan elde edilen Deponi Gazı ile birlikte 12 megawatt/saat enerji üretimi gerçekleştirilerek, yaklaşık 75 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanmış olacak.

Konuya devam edeceğim. Sağlıcakla kalın...

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?