USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Üçüncü kişilerin istemiyle marka sahibinin delil sunması – 2

14-02-2023

İlgili kişiler tarafından, Resmi Marka Bülteni’nde (Kısaca “Bülten”) yayımlanmış bir marka başvurusuna, SMK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelere göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlarının incelenmesi usulü, SMK’nın 19’uncu maddesinde, AB Marka Tüzüğü’nün 42’nci maddesi dikkate alınarak düzenlenmiştir. Söz konusu usule göre, Türk Patent ve Marka Kurumu (Kısaca “Kurum”) aşağıda belirtilen iki ayrı davranışta bulunabilir (SMK m.19/1):

a) Başvuru sahibinden, ilgili kişilerin itirazlara ilişkin görüşlerini süresi içinde bildirmesini ister.

b) Gerekli gördüğü taktirde, taraflardan (itiraz eden ilgili kişi ve başvuru sahibi) ek bilgi ve belge

sunmalarını isteyebilir.

Karşı görüşlerin veya istenilen ek bilgi ve belgelerin süresinde Kurum’a sunulmaması

halinde ise itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir.

SMK’nın 6 (1) madde fıkrasında belirtilen, “Tescil başvurusu yapılan bir markanın,

Tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı

ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali”nin bulunduğu iddiası ile yapılan itirazlarda, başvuru sahibi/vekili tarafından sunulan karşı görüş yazısına konu bu itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. Bir başka öz anlatımla, başvuru sahibi yayına itiraz sahibinden, açıklanan şartlar dahilinde, SMKY m.30 hükmü uyarınca, “Kullanım İspatı Kılavuzu” dokümanında belirtilen esaslara uygun şekilde yayına itiraz konusu markasını ciddi şekilde kullanmakta olduğuna veya kullanmamaya ilişkin haklı sebepleri olduğu hususunda delil sunmasını isteyebilir (SMK m.19).1

Yayıma itiraz sahibi tarafından üstte belirtilen hususların ispatlanamaması durumunda, yani itiraz sahibinden talep edilen delilin süresi içerisinde sunulmaması halinde itiraz reddedilir.

Kanun ile Kurum’a tanınan; marka sahibinden, markasını ciddi şekilde kullanmakta olduğuna veya kullanmamaya ilişkin haklı sebepleri olduğu hususunda delil sunmasına ilişkin hakkın, yönetmelik düzenlemesiyle üçüncü kişilere tanınması SMK’nın anılan hükmüne tamamen aykırılık oluşturur. Zira kanun koyucu isteseydi, ilgili üçüncü kişiler için de aynı hakka yer verirdi. Bu sebeple, Kurumun kabul ettiği yönetmelikteki ilgili kişilerle ilgili düzenlemenin yürürlükten kaldırılması, eşitlik ilkesi ve ikincil düzenlemelerin yasaya aykırı olamayacağı ilkesine uygun düşecektir.

Ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.

Bildiri: Ülkemizin on ilinde, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen son yüzyılın en şiddetli iki ayrı depreminde vefat edenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı ile yaralılara şifa, tüm milletimize de birlik ve beraberlik içinde olmaları temennisiyle geçmiş olsun dileklerimi iletirim.

1 İtiraz eden; TPMK’na ait Kurumsal ELektronik Başvuru Platformu (EPATS) üzerinden “Üçüncü Kişi İşlemleri” kısmında yer alan “Marka Kullanım İspatı Sunma” işlem tipi alanından TPMK’nın bildiriminden itibaren bir ay içerisinde

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?