USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Örnek bir belediyecilik hizmeti

01-02-2023

Yıldırım’da pazar atıkları üretime can katıyor. Geçenlerde OLAY gazetesinde yer alan bu haber ilgimi çekti, gerçekten örnek bir belediyecilik hizmeti olmuş, haberi danışmanı olduğum Sağlıklı Kentler Birliği yönetimiyle paylaştım, üye belediyelerine etkin bir örnek olarak aktarsınlar, diye. Aslında tüm belediyelerin örnek alıp uygulaması gerekli. Gelin haberin içeriğine göz alalım;

Yıldırım Beledi­yesi, pazar yeri atıklarından üret­tiği organik gübre ile çiftçilere des­tek sağlıyor. 2022 yılında ilçeye ka­zandırdığı Kom­post Üretim Tesisi ile pazar atıklarını komposta dönüş-türerek doğal sü­reçler sayesinde hiçbir masraf yap­madan elde ettiği organik gübreyi toprağa geri kazan­dırıyor. Yıldırım Be­lediyesi’nin Sıfır Atık ve İklim Değişikliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda yıl boyunca toplanan 200 ton pazar atığı işlenerek 60 ton gübre elde edildi. Elde edi­len gübre ekipler tarafından kooperatifler aracılığıyla çiftçilere ücretsiz dağıtıldı.

Aslında haberin ‘’kooperatifler aracılığıyla’’ bölümü benim için ayrı bir değer taşıyor, biliyorsunuz her vesile ile Türk tarımcılığının gelişme, zenginleşme yolunun çift­çilerin kooperatifleşmesinden geçtiğini her vesile ile vurgularım bu köşede, belediye de çiftçimizin koopera­tifleşmesinin önemini bu vesileyle vurgulamış oluyor.

Semt pazarları ve park bahçe atıkları gibi organik atık­ların değerlendirilerek depolama sahasına giden mik­tarının azaltılmasına katkı sağladıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ‘’Organik atıkların pazar yerlerinde kaynağında ayrı toplanarak çevreye verdikleri zararın minimize edilmesi ve ekono­miye geri kazandırılması hedefiyle geçtiğimiz yıl Kom­post Üretim Tesisi’ni ilçeye kazandırdık. Pazar yerlerinden, park bahçelerden ve belediyemiz hizmet birimleriyle sosyal tesislerimizden topladığımız atık­lar, Kompost Üre­tim Tesisimizde işlenerek organik gübre oluyor. Bu işlem sayesinde hem organik atık­ları dönüştürüyor, hem de toprağı daha verimli hale getiriyoruz. Tarım­sal faaliyetlerde değerlendirilmek üzere hazırlanan kom­post gübreyi daha sonra bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanıyoruz’’ diye konuştu.

Kompost Üretim Tesisi’nde üretilen organik gübre sa­yesinde, karbon, azot ve fosfor bakımından kaliteli ve zengin bir toprak elde ettiklerini ifade eden Başkan Yıl­maz, ‘’Yıldırım Belediyesi olarak pazar yeri atıklarını kom­post gübre haline getirerek dış alımla yapılan kimyasal gübre tüketimini azaltıyoruz. Tarıma ucuz ve daha fay­dalı girdi sağlayarak ekonomik kazanım elde ediyoruz. Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve fizyolojik özellikleri kalıcı bir şekilde iyileşen bitkilerle, nitelikleri düzelen ürünlerle verim artışının oluşmasına ve elde edilen dengeli olu­şumla sürdürülebilir tarımın artırılmasına katkı sağlıyo­ruz. Ayrıca çevrede oluşan koku, hava kirliliği ve sera gazı salınımı azalıyor. Karbon ayak izini düşürüyor ve çöp depolama alanlarına giden atık miktarının düşme­sine katkı sağlıyoruz. Bu yıl 200 ton pazar atığını işleye­rek 60 ton kompost üretimi gerçekleştirdik. Hedefimiz önümüzdeki süreçte bütün konutlarımızdan üretilen or­ganik atıkları doğru bir şekilde kompost ünitelerine ulaştırmak ve bunları gübreye dönüştürerek doğaya ka­zandırmaktır. Yıldırım Belediyesi olarak sürdürülebilir bir çevre adına her türlü projenin içinde olmaya gayret ede­ceğiz.’’

Biz de Hayvanat Bahçesi olarak, dökülen yaprakları, budanan dalları ki sonbaharda çok büyük hacimlere ula­şıyor, çim biçme atıklarını Yıldırım Belediyesi’nin kom­post tesisine aktaracağız.

Aslında Sayın Başkan organik atıklarla evlere girdiğine göre geri dönüşüm atıklarının da evlerden ayrı toplan­masını sağlaması atık toplama sisteminin daha ağırlıklı olarak faydaya dönüşümünü güçlendirir.

Yıldırım Belediyesi’nde başlatılan kompost gübre üre­timinin diğer belediyelerimize de örnek olması dileklerimle…

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?