USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

NOSAB’ın yirminci, BURSA OSB’nin altmışıncı, Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun

31-10-2022

Bölgemiz, sanayi bölgesi olmadan önce 4. sınıf tarım toprağı diye geçiyordu.

Genel etüt raporla­rında bölge yeraltı su kaynağı açısından Bur­sa’nın en kurak bölgesi idi ve 250 metreden aşağı su çıkartılmı­yordu.

Ne olursa olsun yine de tarım alanı idi.

Bu yazımda iki önemli konuyu işleyece­ğim, müsaadenizle ilkiyle başlayayım.

Bir ay önce Bursa OSB’nin (Bursa Organize Sanayi Böl­gesi) 60. yılını kutlarken Sanayi ve Teknoloji Bakan Yar­dımcısı Sayın Hasan Büyükdede yapmış olduğu konuşmasında Türkiye, yüzölçümü açısından toprakları­nın yaklaşık yüzde 2,7’sini sanayi bölgesi olarak kullanı­yormuş, oysa Almanya ve Fransa’da bu oran yüzde 4-5’ler seviye­sindeymiş bil­gisini vermişti.

Bu konuda Sanayi Bakan Yardımcısı’nın fikrine asla ka­tılmıyorum, çünkü böyle bir istatistik neye göre ya­pılmış bilmi­yorum.

Eğer sanayileşme böyle giderse Bursa, Karacabey arası İstanbul, Gebze arası gibi yapılaşma ve konutlaşma ile dolar, taşar.

Eğer şimdiki gibi hep aynı şehirlerde sanayileşme devam ederse koca Marmara Bölgesi’nde ne göl kalır ne de deniz. Bölgenin tamamı Marmara diye büyük bir şehir olur.

Tabii in­sanların bi­yolojik bir ömrü var. Görür müyüz, görmez miyiz ora­sını Allah bilir ama görünen köy kılavuz istemez.

İkinci konu ise bu tür yazılar yazdığım zaman sanayici tanıdıklarımdan, özelden bana uzun uzun yazılar geliyor.

Örneğin “Madem öyle siz niye NOSAB’ı kurdunuz?”

İlk cevabım, NOSAB denilen bölgede ben yer satın alır­ken çoktan sanayi alanı olmuştu bile ama bir statüsü ve planı yoktu. Bursa 1/100 binlik nazım planında Minareli Çavuş Küçük ve Orta Boy Sanayi Bölgesi olarak geçi­yordu.

İkinci cevabım, sana­yicilik yapmam ülkemin gelecek nesillerini dü­şünmeme engel değil.

Üçüncü cevabım ise 20 yıl önce bölgemizde tek bir ağaç yoktu şimdi ise ağaçların boyu fabri­kaları geçti. Bilmem anlatabildim mi?

Bir kez daha NOSAB’ın yirminci, Bursa OSB’nin altmı­şıncı ve Cumhuriyetimizin 99.yılı kutlu olsun.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının yüzüncü yılına bir kala yazımı Mustafa Kemal Atatürk’ün sözü ile bitirmek istiyorum.

“CUMHURİYET İLALEBET PAYİDAR KALACAKTIR.”

Saygılarımla.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?