USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Kurumlar vergisi mükelleflerine sürpriz düzenleme

16-03-2023

Kıymetli okurlar, hepimizin malumu üzerine Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketi hepimizi derinden etkilemiş ve birçok vatandaşımızı kaybetmemize neden olmuştur. Pek tabi ki dünyada eşine az rastlanan bir felaketin ülkemize ekonomik de birtakım etkileri olması kaçınılmaz olmaktadır.

Tarihsel olarak bakıldığında 1999 Gölcük Depremi sonrası da mali mevzuatımıza deprem vergisi olarak tanımlanan Özel İletişim Vergisi uygulaması hayata sokulmuş ve deprem yaraları sarılmaya çalışılmıştır.

Uzunca bir zamandır Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma kanunun yasalaşması beklenirken ortaya çıkan deprem felaketi ile meclis çalışmaları aksamış ve kanunu yasalaşması bir süre gecikmiştir. Yapılandırma kanunu yasalaşırken meclis görüşmeleri sırasında ise daha evvel eşine rastlanmamış bir düzenleme ile kurumlar vergisi mükellefi 22 bin civarında olduğu belirtilen şirketi ilgilendirilen bir düzenleme yasa metnine eklenmiştir.

Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinde vergiden istisna hükümler sayılmıştır. Bu kanun hükmüne göre kanunda sayılan “zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler” ile “kazancın bulunması halinde indirilebilecek istisna ve indirimler” kurumlar vergisi mükellefleri açısından büyük önem arz etmektedir. Birçok özellikle büyük çaplı mükellef bu hüküm ve istisnaları vergiden kaçınma aracı olarak kullanmaktadır. Getirilen yasa düzenlemesi ile 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde, “zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler” ile “kazancın bulunması halinde indirilebilecek istisna ve indirimler” bölümlerinde gösterilerek kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları için tek seferlik yüzde 10 oranında ek vergi alınması hüküm altına alınmaktadır.

Ayrıca çok yaygın bir kullanım ve uygulama alanı bulan yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflerin indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanan mükellefler de indirimli kurumlar vergisi matrahı üzerinden ek vergiye maruz kalacaklardır.

Konuyu örnekleyecek olursak, 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde 8.000.000 TL “Ar-Ge indirimi” bulunan bir işletme, normalde sıfır vergi ödeyecek iken, (8.000.000 x %10) 800.000 TL vergi ödeyecektir.

Kanun metninde dikkat çeken bir konu ise kur korumalı mevduatlardan kaynaklı yararlanılan kurumlar vergisi istisnasının ek vergi kapsamında olmadığıdır.

Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin ekonomik ve manevi yaralarının sarılması pek tabi ki hepimizin arzusudur. 1999 Gölcük Depremi’nden sonra kalıcı hale gelen Özel İletişim Vergisi’nin maalesef ki kamuoyunda yarattığı olumsuz algıların bu dönemde tekrarlanmamasını temenni eder, deprem felaketiyle mücadelede kamu idaresinin tüm kurum ve kuruluşlarına başarılı çalışmalar dilerim.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?