USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Hinderburg felaketi, Adani ve sürdürülebilirlik

01-02-2023

İlk buhar motorunun icat edilmesi ve trenlerde kulla­nılmasıyla tüm dünyayı raylar üzerinde dolaşabilece­ğimiz düşünüldü, artık her noktaya ray döşenecekti. Zaman içerisinde elektrik motorlarının devreye girmesi dahi raylar üzerinde seyahati hayal edilen noktaya ulaştı­ramadı. 1900 yılında Ferdinand von Zeppelin tarafından ilk uçuşu ger­çekleştirilen zeplinde de benzer durum söz konusu ol­muştur. Hid­rojenle dolu büyük bir ba­lonu komuta edebilen bir hava aracı olan zeplinler 20. yüzyılın ilk çeyreğinde büyük hayaller, beklentiler yaratmıştı. 1937 yılına geldiğimize ABD’de yaşanan ve Hinderburg fela­keti olarak bilinen kaza sonrasında gerçeklerle yüzleşildi. 36 kişinin öldüğü kaza kameralar tarafından kaydedilmiş ve bu nedenle etkisi büyük olmuştur.

Bu felaketin unutulmaması için unvanını Hinderburg Araştırma Şirketi olarak tescilleten bir kurum bugünlerde önemli bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hinderburg halka açık şirketleri araştırıyor ve bulgularını topluma açıklıyor. Eğer halkın kandırıldığını tespit ettiyse şirket varlıkları karşısında pozisyon alı­yor. Sonuçta bundan para kazanmayı hedefli­yor. Balon haline gelmiş, sürdürülebilirliği kalma­mış, gerçeklikle ilgisi ol­mayan değerleri ortaya çıkarıyor basit bir ifa­deyle.

Günümüzde sürdürü­lebilirlik bir ürünün üreti­lip, tüketiciye ulaşana kadar geçen süreçlerde kaynak kullanımının optimize edilmesini hedeflemektedir. Sudan, havadan, topraktan dengeli faydalanılmasıdır sürdürebilirlik. Sürdürebilirlik denince akla ilk yenilenebi­lir enerji yatırımları gelmektedir. Bu alanda dünyanın en büyük yatırımcılarında birisi Gautam Adani’dir. Dünyanın en zengin üçüncü kişisi olduğu iddia edilen bu Hintli iş adamını tanıyalım…

Adani okulu bırakmış bir tüccar olarak, siyasi bağlantı­larıyla liman işletmeciliği, madencilik, medya ve yenile­nebilir enerji ihale ve satın almalarıyla kısa sürede 120 milyar USD bir servete kavuşmuş bir iş insanıdır.

Aldığı ihale veya şirketler için gereken finansmanı bor­sada oluşan mantıksız değerlerden sağladığı bilinmekte­dir. Son üç yılda Adani Group hisseleri %800’ün üzerinde artmıştır.

Adani Group değeri, kısa bir süre öncesinde 200 milyar USD’nin üzerine çıkmıştır.

İşte bu noktada, geçtiğimiz günlerde Hinderburg Araştırma Şirketi yayımladığı raporla Adani’nin aslında büyük bir dolandırıcılık hikayesi olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Adani Group’ un değeri birkaç gün içeri­sinde çakıldı. Adani hikayesine yatırım yapmış kurumsal ve bireysel yatırımcılar şaşkınlık içerisinde olanı biteni iz­liyor bugünlerde. 50 milyar USD bir anda kaybolmuş va­ziyette.

Archegos, FTX ve şimdi de Adani küresel düzeyde da­ğıtılan bedava para ortamında hepsi bir olağanüstü ba­şarı hikayesi, yeni bir düzen iddiasıyla milyarlarca dolarlık büyüklüğün el değiştirmesine neden olmuştur. Bunlar bilinen büyük yapılardır, duymadığımız, bilmediğimiz daha küçük ölçekte daha niceleri mevcuttur.

Dünya, sürdürülebilirlik derken bir tarafta dengeleri alt üt eden bir ekonomik iklimin elbirliğiyle devamını sağlamaya çalışmaktadır. Trendleri geriden takip eden ve çok iyi mimikleme kabiliyetine sahip toplumumuz bu rüzgardan fazlasıyla etkilenmiş durumdadır.

İnsanoğlunun gerçeklerle yüzleşmesi için yeni bir Hin­derburg felaketine mi ihtiyacı vardır sorusu aklımıza gel­miyor değil?

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?