USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Haşim İşcan ve Bursa (1)

27-04-2023

Araştırmacı yazar Kerim Bayramoğlu’nun değerli Vali­miz Haşim İşcan hakkında yazdıklarını heyecanla okurken, dünyanın ve ülkemizin harp sonrası yaşadığı ekonomik zorluklar içinde inşa ettirdiği Atatürk Stadyu­mu’nda lise yıllarımda yaşadığım 19 Mayıs şölenlerindeki güzellikler gözlerimin önünde canlandı. Valimizin kenti­mize kazandırdığı değerleri sizlerle tekrar paylaşmaktan kendimi alamadım, hem de bu değerli insanın, Haşim İş­can’ın, EKOHABER arşivinde bu kapsamlı bilgilerle yer al­masını istedim, gelin içinde yaşadığımız eserleriyle Valimizi hep beraber daha yakından tanıyalım;

Erkan-ı Harp Paşası Ahmet Cevdet Bey’in oğlu Süleyman Haşim İşcan, 1901 yılında Edirne’de dünyaya geldi. Edirne rüştiyesi ve sul­tanisinden mezun oldu. 1922’de İstanbul’da mülkiye mektebini bitirdi. Mülkiye’de öğrenciyken Paşaeli Müda­faa-i Hukuk Cemiyeti’nin faaliyetlerine katıldığı için Girit’e sürüldü. Altı ay süren esirlik hayatından sonra yurda döndü. Ardından İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Edirne Kız Öğretmen Okulu’nda ve Edirne Lise­si’nde, siyasi tarih, sosyoloji, coğrafya ve tarih dersleri verdi. Aynı dönemde Edirne’de çıkan Milli Gazeteye 4 yıl başyazarlık yaptı. Halkevi çalışmalarında da aktif görev aldı. 1927 yılında Diyarbakır’da görevli iken Afet Hanımla hayatlarını birleştirdiler ve bir kızları dünyaya geldi. 1933’te Siverek Kaymakamlığı, 1934’te Tekirdağ, 1936’da Erzurum, 1940’ta Antalya, 1945’te Bursa ve 1950’de Sam­sun valilik görevlerinde bulundu. 1953’de emekliye ayrıldı. 1963 seçimlerinde İstanbul Belediye Başkanı oldu ve İs­tanbul’un ‘’Haşim Ba­bası’’ olarak anıldı.

Haşim İşcan’ın Bursa’sı

Erzurum ve Antalya valiliğinden sonra 14 Eylül 1945 yılında Bursa Valiliğine atandı ve gelir gelmez imar hareketle­rine başladı. İlk olarak “Bursa Güzelleştirme Derneği”ni kurdu, bu dernek adına halktan para toplayarak ek bütçe oluşturdu. Bu bütçe ile Emniyet Müdürü Evi, Çekirge Karakolu, Çarşı Karakolu gibi kamu binaları yapılırken, Çekirge Caddesi ile Sütlüce arasında kalan alanda Bursa’ya bir Numune Evi, (Valilik Konağı) yapılması planlandı. Cumhuriyet döne­minin en önemli mimarlarından Prof. Emin Onat tarafın­dan 1945 yılında başlanan numune evi 1946’da tamamlandı. Bu bina dönemin muhalifleri tarafından büyük tepki çekti, muhalifler arasında Bursa’da sürgünde bulunan Aziz Nesin’le birlikte birçok eleştirenler oldu. Haşim İşcan eleştirilere şöyle cevap verirdi, “Sanki ken­dime yaptırdım, mevcut Vali Konağında oturmaya imkan yoktu, 190 bin lira sarf ettik, 90bin liraya eskisini satıyoruz, demek ki 100 bin liraya Bursa’ya Türk üslubunda bina ka­zandırdık. Binayı yapmakla çevredeki arsalar da değer ka­zandı.’’

Altıparmak caddesindeki Haşim İşcan İlkokulu, bu­günkü Osmangazi Kaymakamlığı binası da onun eserle­rinden biriydi. Aslında Haşim İşcan’ın yaptığı binalardan çok, şehrin bugünkü ulaşım sisteminin ana yollarını oluş­turması önemliydi. Bursa’nın dar caddelerinin genişle­mesi ve yeni yolların yapılması gündeminin ön sıralarındaydı. İlk olarak Ulucami’den başlayarak Çakırha­mam ve Çelikpalas Oteli’nin önüne kadar uzayan cadde genişletilerek çift yol haline getirildi, parke yolların yerini asfalt yollar aldı. 1946da Atatürk caddesindeki parke taşlar sökülerek asfaltlandı. Yeni caddeler yapılırken yeni kamu binaları da inşa ediliyordu. Cumhuriyet mimarisinin güzel örneklerini oluştururken Bursa’da modern sağ­lık binaların da yapımına öncülük etti. Bunların ba­şında Uludağ Kirazlıyayla’daki Sanatoryum binası geliyordu. Bu bina aslında Milli Eğitim Bakanlığınca öğ­retmenlere ve eğitim teşkilatı çalışanlarına hizmet vermesi için, Anıtkabir mimarı Prof. Dr. Emin Onat ve Prof. Dr. Leman Cevat Tomsu tarafından planlanır. Binanın konu­munun sanatoryuma uygun olduğu belirlenince, döne­min yöneticileri Verem Sanatoryumu olarak kullanılmasına karar verirler. 1 Ağustos 1949’da açılan Sa­natoryum binası servis ve lojman binalarıyla beraber 10bin metrekare alana sahiptir.

Memleket Hastanesi, Türkiye’nin ilk memleket hasta­nesiydi. 1947 yılında Hisar’daki hastanenin güneyinde kalan yeni bir hastane yapılması planlanır, para temini için piyango düzenlenir. Hayırsever Bursalılar ve İl Özel İdaresi­nin katkılarıyla, 8katlı, 50yataklı, asansörleri, ameliyat sa­lonları, laboratuvarlarıyla Bursa’nın modern hastanesi 1951 yılı sonunda bitirilir. Yeni binanın yapımında Başhe­kim ve Hariciye Mütehassısı Dr. İbrahim Öktem ile Bursa Uludağ Güzelleştirme Derneği Genel Sekreteri Diş Hekimi Dr. Adil Onar’ın büyük emekleri vardır. Eski hastane, Mem­leket Hastanesi adıyla bu hastaneye 6 Haziran 1952’de ta­şınır…

Değerli Valimizi anmaya haftaya devam edeceğiz. Ben sizlerin ve EKOHABER ailemin Ramazan Bayramınızı kutlu­yorum, ailenizle birlikte sağlıklı ve neşeli bayram günleri diliyorum.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?