USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Deprem ve önlemler

16-03-2023

Deprem konusu ülkemiz gündeminde bir aydan fazla sü­redir ilk madde olarak yer alıyor. Elli bine yaklaşan ve tüm atıkların taşımaları tamamlandığında 100 bin kişiyi bile bulabileceği düşünülen ölü sayısıyla, ülkemizin karşılaştığı en büyük afeti yaşadık.

Öncelikle şunu belirtmeliyim. Koordinasyon eksikliği çok ciddi bir sorun yarattı. Önceki yazılarımda bu konuyu irdele­dim. Ama işi orada bırakmayıp kendimce bazı hususları özetle vurgulamak istiyorum.

Depremlerin nerelerde ve hangi şiddetlerde olacağı bilim insanları ve kuruluşlar tarafından yaklaşık olarak belirlendi. Bunlar ağırlıklı olarak Kuzey Anadolu Fay Hattı, Güney Ana­dolu Fay Hattı, Ege Bölgesi Fay Hattı. Bu bölgeler için önce­likli olarak birtakım hazırlıklara şimdiden başlamalıyız.

Neler yapılmalı? Bu bölgelerdeki kritik sanayi kuruluşlarının durumu incelenerek, ülkemizi çok zora düşürmeyecek hazırlık­lar planlanmalı. Çünkü yan sanayilerin bir kısmının durması ana sanayinin de üretiminin bir süre kesilmesi demek. Hatırlı­yorum, geçmiş yıllarda Bursa’da üretilip Fransa’daki ana fabri­kaya bir ekipman gönderiliyordu. Buradaki üretim bir etkenden ötürü durdu. Dolayısıyla Fransa’daki üretim de stok yetersizliğinden durmak zorunda kaldı. Sorun, ilgililerin gayret­leri ile bir süre sonra çözüldü. Üretim ve sevkiyat tekrar başladı. Kentlerin yerleşimi yine çok önemli bir konu. Çeşitli mülaha­zalarla kentleşme ve kent yapılaşması maalesef tüm ülke­mizde düzensiz yürüyor. Bir kere uygulama imar planlarının hazırlamasında ve ruhsatlandırılmasında devletin birkaç ku­rumu yetkili. Bu da siyasi ve benzeri mülahazalarla, olması ge­rekenin dışında uygulamalara neden oluyor. Böylece kentlerin içinde veya varoşlarında ucube yapılar, ucube mahalleler mey­dana geliyor. Burada belediyelerimize büyük görev düşüyor. Son depremden en çok etkilenen Hatay ilimizin bir ilçesinde hiç bina yıkılmamış. Nedeni araştırıldığında; Belediye Başka­nı’nın taviz vermeden planlara göre ruhsat verip, izlediği anla­şıldı.

Çok katlı yapılaşmanın uygun olmadığı görüldü. Çökme sonunda belirli bir alandaki yıkıntı yoğunluğu ulaşım yönün­den büyük bir sıkıntı oluşturdu.

Yapı malzemelerinin üretimi, miktar ve kalite yönünden ül­kemiz için bir sorun değil. Hemen tüm malzemeler AB normlarında üretiliyor. Bunlardan; çimento ve beton işinde uzun yıllar çalıştığımdan kesin ifadeler kullanabilirim.

Çok önemli bir diğer husus da zemin konusu. Yakın za­mana kadar bu konu yeterince önemsenmiyordu. Ama bu son deprem gösterdi ki, zemin en önemli konulardan biri. Bunun için ilgili tüm kamu yönetim birimleri ortaklaşa yeni yerleşim yerleri planlamalı ve ulaşım konusunu öncelikle çözümlemeli­dir. Ben bir etkinlik vesilesiyle 2002’de Gaziantep’e gitmiştim. Bundan uzun süre evvel, 1971 yılında bu şehirde iki buçuk ay kalmıştım. Yeni gördüğüm durum beni çok etkiledi. Şehir çok büyümüştü ama gecekondulaşma yok denecek kadar azdı. Nedenini bir sohbet sırasında Belediye Başkanı’na sordum. Ce­vabı şu oldu: Belediye olarak şehrin gelişme planını hazırlıyo­ruz. Oraya yol yapıyor, hatta asfaltlıyoruz. Ev yapmak isteyenlere de bunu gösteriyoruz. Böylece kişi veya yatırımcı müteahhit daha ucuza konut yapmış oluyor.

Diğer bir konu lojistik. Buna önceki yazılarımda değindim ama yine vurgulamak istiyorum. Tedarik, ulaşım, depolama ve dağıtım çok önemli. Üstelik bunların ilk 72 saati insan kurtarma yönünden birincil önceliğe sahip.

Deprem bölgelerinin, sanayi ve tarım yönünden iyi bir en­vanterinin çıkarılması, alternatif çözüm senaryoları için Kamu ve STK’ların bir araya gelerek hazırlık yapmaları ve bunun ke­sinlikle uygulanması için şimdiden çalışmalara başlanılması gerekmektedir.

Atıkların taşınıp stoklanması için de ciddi bir çalışma ge­rekmektedir. İçme suyu havzaları mutlaka korunmalıdır. As­best gibi kanserojen malzemeler mutlaka dikkate alınmalıdır. Şimdilik bu konuyu tamamlamak istiyorum. Ge­nelde bizim toplumsal davranışımız, ciddi sorunları ilk anda yoğun şekilde ele almak ama sonra ilgimizin azalmasıdır. Ama bu defa böyle olmamalı. İlgili tüm kesimler dikkatini azaltma­malı, baskı grubu olarak etkisini sürdürmelidir.

Sağlıklı günler diliyorum.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?