USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Bursaspor’un Bursa Şehrine Kattıkları ve Bursa Şehrinin Bursaspor’dan Aldıkları!

04-12-2022

‘’19.ve 20.yüzyıl boyunca aldığı iç ve dış göçlerle demografik yapısı şekillenen Bursa kenti Balkanlar’dan Kafkasya’ya kadar geniş bir coğrafyadan gelen göçmenlere ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde Türkiye’deki 80 ilin tamamından ve başta Balkanlar olmak üzere yurtdışından göç alan kentte yaşayanların neredeyse yarısı Bursa nüfusuna kayıtlı değildir. Göçmenlerin yeni geldikleri kente alışıp, kendilerini Bursalı hissetmeleri bir hayli uzun ve zahmetli bir süreçtir. Farklı coğrafyalardan Bursa’ya gelip, burada yaşamaya başlayanları bir araya getiren en önemli ortak payda ise Bursaspor olmuştur. Bursa’daki başka hiçbir aidiyetin Bursaspor kadar birleştirici olmadığı söylemek olanaklıdır. Zira Bursaspor’u tutmak, Bursalılar arasında Bursa’yı sevmekle ve ona sahip çıkmakla eşdeğer kabul edilen bir olgudur. Kente karşı aidiyet duygusu hissetmek, kenti sahiplenip, korumak, kentlilik bilincinin oluşumu için gerekli olan unsurların başında gelmektedir. Bursaspor’un maçlarında etnik, dini, sınıfsal ya da siyasal farklılıklar unutulmaktadır. Böylece Bursaspor taraftarı yalnızca Bursaspor’un değil, kentin de bir parçası olduğunu hissetmektedir.  Aynı zamanda Bursaspor kentin en güçlü markası ve en büyük moral değerlerinden biridir. Bursaspor’un galip geldiği haftalarda sanayi üretiminde artış olduğu kentin ileri gelenlerince dile getirilmektedir.’’Doç. Dr. Ersoy SOYDAN

Bursaspor’un 1963 te başlayan serüveni zaman zaman zor günler yaşasa da şehirdeki Bursaspor aidiyet duygusu tüm engellerin aşılmasını sağlamış yukarı doğru çıkış devam ederek 2009-2010 sezonunu Şampiyon tamamlanarak taçlandırılmıştır.

Şehrin kozmopolit yapısı Bursaspor çatışı ve markası altında bütünleşerek şehirde bir futbol kültürü oluşmasına sebep olmuş bu durum Ülkemizde de Bursa’nın bir futbol şehri ve Türk futboluna futbolcu kazandıran bir kaynak olmasını sağlamıştır. Nedir futbol kültürü?

‘’Futbol Kültürü Toplumun,

  • Sosyal miras ve geleneklerini,
  • Yaşama biçimini,
  • İdeallerini, değerlerini ve davranışlarını,
  • Çevreye uyum biçimini,
  • Geniş anlamda eğitim biçimini yansıtır.;

Öğrenilen ve yeni kuşaklara aktarılan davranış örüntüleri ya da kalıplarıdır.

Toplum eğitiminin amaçlarından birisi de o toplumun kültürel birikimini sürdürmektir.

Bunun yolu da bireyi eğitmekten geçer.

  • İnsan yeteneklerini genleri ile sürdürür.
  • Kültürün ise böyle bir şansı yoktur. Kültür, bir yaşam biçimi  ve yorum aracıdır.
  • Diğer bir yaklaşımla kültür, düşünsel, yaşamsal davranış ve değerler bütünü olarak nitelendirilmesidir.
  • Kültür, toplumun davranış, biliş ve duyuş kalıplarının bütünüdür. 
  • İnsan içinde yaşadığı toplumdan aldığı kültürle beslenip yetişir ve farklılaşır.’’Prof. Dr. Hasan KASAP

 

               Şimdi iki değerli hocamızın bakış açısından yola çıkarak 4 milyon nüfusa yaklaşan Bursa şehrimizin şehir bilinci ve futbol kültürü Bursaspor’un düştüğü mevcut durumdan dolayı tarumar olmuştur. Şehrin en üst markası yerlerde sürünmektedir günden güne kan kaybederek ‘’DUR ‘’diyenin olmamasına rağmen, ama hala yaşamını sürdürmektedir. Nereye kadar?

               En açı ve kabullenmesi zor olanda, hani neyseniz ona benzersiniz misali, oluşan futbol iklimi ve kültürünün erozyona uğramasından dolayı futbolcu kaynağı futbol şehrimiz günden güne irtifa kaybetmekte Bursaspor sevdası da kaybolmakta,çocuk ve genç futbolcularda bu çöküş ile beraber hedefsiz idealsiz bir biçimce eksik yetersiz kalarak yollarına devam etmekte. Taraftar olarakta Bursaspor sahipsiz ve yalnızlığa doğru yol almakta.

               Bursaspor’un mevcut tablosu herkes tarafından biliniyor küçük bir azınlık hariç, şehirde bu duruma çok ama çok üzülüyor. Herkes kendince çözüm yolları söylüyor yazıyor çiziyor ama iş sözün konuşmanın bittiği noktada tamamen ekonomik olduğundan bu ekonomik tıkanıklığı çözme adına etkili ve yetkili mercilerde bir şekilde çözüm üretemiyor.

               Peki, bu aşamada ne olacak Şampiyon BURSASPORUN hali diyorsanız!  Koskoca bir?

RABBİM BURSASPORUMUZUN YAR VE YARDIMCISI OLSUN

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?