USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Bursa Tabip Odası’nda Çağdaş Hekimler yine yönetime talip

Bursa Tabip Odası’nda Çağdaş Hekimler yine yönetime talip
27-03-2024

Akademik Odalardan TMMOB’a bağlı odalarda genel kurullar tamamlandı. Şimdi sıra diğer akademik odalarda…

Bursa Tabip Odası’nın (BTO) Olağan Genel Kurulu 20 Nisan’da başlayacak, seçimli oturumu ise 21 Nisan’da gerçekleşecek…

Mevcut Başkan Dr. Levent Tufan Kumaş yeniden aday değil… Çağdaş Hekimler’in 2024-2026 dönemi yönetim kurulu adayları “Kadir Binbaş, Aslı Aktümen, Deniz Alpan Dinçer, Kenan Ergus, Ferda Firdin, Muhsin Güllü, Ertuğrul Mehmetoğlu”ndan oluşuyor…

(Mevcut yönetimden sadece Kadir Binbaş ve Muhsin Güllü devam ediyor.)

Seçildikten sonra ilk yönetim kurulu toplantısında muhtemelen Kadir Binbaş Yönetim Kurulu Başkanı olacak.
Geçmiş yıllardan bilirim, Çağdaş Hekimler kamuoyuna “Başkan adayımız şudur” şeklinde bir açıklama yapmaz!

Ancak seçim broşürünün en üstünde, listenin başında yer alan ve grup adına basın açıklaması yapan ismin yönetim kurulunun görev dağılımından Başkan olarak çıkacağı da bilinen bir şeydir…

BAOB ortak salonda yapılan tanıtım toplantısında Çağdaş Hekimler adına basın açıklaması Kadir Binbaş tarafından gerçekleştirildi.

Basın açıklamasından satırbaşları şöyle:

“…Bizler, 14 Mart 1919’da bu ülkeye ve insanlarına olan bağlılığını kanıtlamış kadim bir mesleğin temsilcileri olarak; yüzyıllık cumhuriyetimizin ışığında, bilim ve aydınlanma yanlısı hekimleriz…

Demokratik, laik bir ülkede barış içinde; eşit ve özgür bir yaşam sürdürmek istiyoruz. Her gün maruz kaldığımız sözel ve fiziksel şiddete, yoksulluk sınırındaki emekli maaşına, mesleğimizin değersizleştirilme çabalarına, ‘Giderlerse gitsinler!’ diyenlere inat, iyi hekimlik ilkelerinden ödün vermeden ülkemiz insanlarına sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz.”

“…Genç meslektaşlarımızın umutsuzlukla ülkemizi terk eder hale gelmeleri, tıp ve uzmanlık eğitimindeki devasa sorunlar, hekim intiharları ve daha sayamadığımız onlarca sorun nedeniyle kırgınız, öfkeliyiz…”

“…Yaşadığımız süreç, halkın sağlığı üzerinden para kazanmayı amaçlayan ‘piyasa ve para odaklı’ bir anlayışın ve bu anlayışı benimseyen iktidar politikalarının bir sonucudur.”

“…Mevcut iktidarın, hekimlerin sesini kısmak amacıyla Tabip Odaları’nı bakanlık bürolarına dönüştürmek için ülke çapında yoğun çaba sarf ettiğini görüyor ve biliyoruz.”

“…Sağlık Bakanlığının güdümünde olmayan, hekimlerin ve halkın sağlığının yanında yer alan; laiklikten yana, demokratik, etkin ve bağımsız Tabip Odaları’na bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.”

“…Sorunlarımızın çözümü, meslek onurumuza sahip çıkarak yürüteceğimiz örgütlü mücadele ile mümkündür.”

“…Cumhuriyet değerlerinin ışığında ‘iyi hekimlik’ anlayışını temel alarak, Tabip Odaları’nı birlik ve dayanışmanın merkezi haline getirelim ve hep birlikte bağımsız meslek odalarımıza sahip çıkalım…”

TTB Delegeleri ise ağırlıklı olarak BTO eski başkanları olmak üzere şu isimlerden oluşuyor:

“Ertuğrul Aydın, Güzide Elitez, Emel İrgil, F. Abdullah Karadağ, İsmail Seçkin Kara, Çetin Tor, Alpaslan Tükkan, Melda Pelin Yargıç Çelen, Eylem Yentürk.”

 AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI VERGİDE ADALET İSTİYOR

Bursa Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu, Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası yaptıkları ortak basın açıklamasında aile hekimliği çalışanlarının ekonomik sorunlarına dikkat çekerek eylemlerin süreceği mesajını verdi…

Sağlık Ocaklarının Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) dönüşü sürecinde başta aile hekimleri olmak üzere ASM çalışanlarının maaşları hastanede çalışanlara göre oldukça iyiydi…

Ama zaman içerisinde eridi gitti…

“Cebimize daha girmeden eriyen ücretlerimizden yüksek vergi kesintisine karşı eylemlerimizi sürecek “denilen basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Aile hekimliği çalışanları altı haftadır ‘Vergide Adalet İstiyoruz!’ diye kendi Aile Sağlığı Merkez(ASM)lerinde eylem yapıyor sesini duyurmaya çalışıyor.

Geçen hafta yaptığımız anketlerde Aile hekimlerinden Şubat 2024 de Ocak vergi kesintisine ilaveten ücretlerinden ortalama 8000 lira vergi kesintisi yapıldığını duyurmuş, hükümetin bu haksız adaletsiz kesintilerden vazgeçmesi için ASM önlerinde eylemlerimize devam etmiştik.

Maalesef taleplerimize kayıtsız kalan hükümet, enflasyon karşısında daha cebimize girmeden eriyen ücretlerimizden haksızca yüksek vergi kesintisi yapmaktan kaçınmıyor.

Çarşamba günleri yaptığımız ‘Vergide adalet istiyoruz!’ eylemlerin altıncısını bugün gerçekleştiriyoruz.

Aile Hekimliği çalışanlarından her ay giderek artan oranda % 35 e varan vergi kesintilerine son verilsin. Ücretlerden yapılan vergi kesintileri her ay sabit ve en fazla yüzde 15 oranında olsun. Talebimizde ısrarlıyız, mücadelemizden vazgeçmiyoruz…”

Basın açıklamasında deprem bölgesindeki aile hekimliği çalışanlarından yapılan büyük kesinti derhal geri ödenmesi istendi:

“Deprem bölgesinde hizmet veren aile hekimliği çalışanlarından vergi kesintileri dışında yüksek oranda yapılan performans kesintileri için hükümet sessiz kalmakta, deprem bölgesinde zor koşullarda çalışan sağlık emekçilerinin talebine kayıtsız kalmaktadır.

Yapılan kesintilerin geri ödenmesi, performansa bağlı kesintilerin ve yüksek vergi kesintilerinin son bulması için deprem bölgesinde hizmet veren sağlık çalışanlarının haklı mücadelesinin yanındayız.

Hükümete söylediklerimiz ve talebimizi açık bir şekilde bir daha yineliyoruz: Kamudan yüksek vergi muafiyetleriyle vergi aflarıyla beslediğiniz, büyüttüğünüz bir avuç şirkete sağladığınız destekler yerine, halkın sağlığı için fedakârca hizmet eden sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını verip, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçin.

Vergide Adalet İçin Ortak Mücadele Olanaklarını Yaratacağız! Çarşamba günleri eylemlerimizi sürdürürken seçimlere 3 gün kala altı haftadır taleplerimize seyirci kalanlardan hesabımızı sandıklarda da soracağız.

Şimdilik Aile Sağlığı Merkezlerinde sürdürdüğümüz esas olarak tüm çalışanların ücretlerinden kesilen yüksek vergilere karşı ortak mücadele olanaklarını yaratacağız. Talebimiz karşılanana dek tüm ASM de her Çarşamba eylem yapmaya haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Halkın sağlık hakkı ve sağlık çalışanlarının haklı mücadelesi için, verginin adaletli alınması için yürüttüğümüz mücadelede halkımızdan destek bekliyoruz.”

 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?