USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

BTO Başkanı Dr. Tufan Kumaş ' Hekimlik yargılanamaz'

BTO Başkanı Dr. Tufan Kumaş ' Hekimlik yargılanamaz'
28-11-2023

Bursa Tabip Odası (BTO) öncülüğünde gerçekleştirilen basın toplantısına; Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bursa Şubesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Bursa Dişhekimleri Odası, Bursa Veteriner Hekimler Odası, Bursa Barosu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Bursa Şubeleri ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Güney Marmara Bölge Temsilciliği katıldı.

Meslek örgütleri adına basın açıklamasını Bursa Tabip Odası (BTO)  Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Dr. Tufan Kumaş şunları söyledi:

“TTB ve tabip odaları olarak, meslek örgütümüze yönelik baskıları kabul etmediğimizi, hekimlik değerleri, mesleki bağımsızlık ve halkın sağlık hakkı için mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Son 40 yıllık süreçte hakkında açılan davaların tamamından beraat etmiş olan TTB ve yöneticileri, bütün baskılara rağmen yaşanan bu süreçten de gücünü ve meşruiyetini artırarak çıkacaktır…”

Basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması talebiyle açılan ve 10 aydır süren davanın muhtemel karar duruşması 30 Kasım 2023 Perşembe günü Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek. Büyük olasılıkla bu duruşma karar duruşması olacak. Hukuksal açıdan hiçbir karşılığı ve dayanağı olmayan dava, buna rağmen yaklaşık bir yıldır devam ediyor. Anayasa’dan gücünü alan 70 yıllık meslek örgütünü, kendi denetim mekanizmasının ötesinde somut olmayan gerekçelerle ve son dönemde sıkça başvurulan yargı eliyle etkisizleştirme ve suçlu göstermeye çalışma uygulamasını kabul etmiyoruz.

 Nedir aslında TTB davası?

TTB davası, mesleğimizin değersizleştirilmesine karşı mücadele davasıdır.

Sağlıkta şiddete karşı etkili yasa talebinin davasıdır.

TTB davası, güvenli Aile Sağlığı Merkezlerinin davasıdır.

TTB davası asistan hekimlerin eğitim hakkının savunulması davasıdır.

TTB davası, kadınların haklarından ve hayatlarından vazgeçmemesinin davasıdır.

TTB davası, 36 saate varan nöbetlere karşı mücadelenin davasıdır.

TTB davası, mevsimlik tarım işçiliğinin, kuduza bağlı ölümlerin, erken yaşta gebeliklerin, bebek ölümlerinin engellenmesi davasıdır.

TTB davası, deprem bölgesinde dayanışmanın örgütlenmesi davasıdır.

TTB davası, Akbelen ormanlarını yaşatma davasıdır.

TTB davası, şehir/şirket hastanelerine karşı bilime ve toplum sağlığına uygun hastaneleri savunmanın davasıdır.

TTB davası, demokrasi davasıdır,,,”

TTB ve tabip odaları hekimlik değerleri, halk sağlığını önceleyen çalışmaları nedeniyle iktidarlarla zaman zaman ters düşebildiğine dikkat çeken Dr. Tufan Kumaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler, TTB ve tabip odaları olarak, meslek örgütümüze yönelik baskıları kabul etmediğimizi, hekimlik değerleri, mesleki bağımsızlık ve halkın sağlık hakkı için mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Son 40 yıllık süreçte hakkında açılan davaların tamamından beraat etmiş olan TTB ve yöneticileri, bütün baskılara rağmen yaşanan bu süreçten de gücünü ve meşruiyetini artırarak çıkacaktır.

Temel görevi “hekimliğin kişi ve toplum yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak” olan TTB, yalnızca hekimlerin değil tüm toplumun örgütüdür. Bütünlüğüne ve bağımsızlığına yönelen bu saldırılar durmalıdır. Bizler, topluma ve hekimlere onların sağlığını, emeğini korumak için söz verdik. Dün olduğu gibi bugün de hiçbir iktidar bize geri adım attıramayacak. TTB, kimlerin iktidarda olduğuna bakmaksızın, tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de hekimler için hekimlerle birlikte mücadelesine devam edecektir.. "

Hekimliğin yargılanamayacağını belirten BTO Başkanı Dr. L. Tufan Kumaş, basın toplantısına katılan meslek örgütlerine teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

 

 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?